Népi játékok és néptánc az óvodában és iskolában – pedagógus-továbbképzés Királyhelmecen

A Hagyományok Háza Hálózat – Szlovákia és a Comenius Pedagógiai Intézet 2019. március 1-jén indítják ismét a Népi játékok és néptánc az óvodában és iskolában című képzésüket Királyhelmecen.

A Hagyományok Háza Játék és tánc az iskolában című képzését 2017-ben alakították át a szlovákiai oktatási rendszernek megfelelően, figyelembe véve a hazai igényeket, majd a következő év elején kapta meg az akkreditációt. Első ízben 2018 nyarán Komáromban valósult meg a 60 órás 15 kreditpontot nyújtó akkreditált pedagógus-továbbképzés, mely során a résztvevők megismerkedhettek a néptánc alapjaival, valamint a népi játékok átadásának módszertanával.

A program célja, hogy a megszerzett tudást a pedagógusok képesek legyenek alkalmazni az óvodai és iskolai nevelőmunkában, tanórákon vagy szakköri foglalkozásokon, illetve, hogy általános tájékozottságra tegyenek szert a néprajz alapjaiból, a tájegységek, népcsoportok, jeles napok és ünnepi szokások témaköréből, valamint táncfolklorisztikai alapismeretekből. A képzés oktatói a néphagyományban jártas, többéves pedagógiai gyakorlattal rendelkező hazai szakemberek. A szervezők munkáját helyi szinten a Királyhelmeci Közös Tanügyi Hivatal segíti.

A képzés részvételi díja 60€. Az érdeklődők jelentkezését legkésőbb 2019. február 21-ig várják. Részletes tájékoztatás és az online jelentkezési lap az elohagyomany.sk honlapon találhatók.

  • forrás: elohagyomany.sk