ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem 2019 – Egységben a tudomány!

Hallgatói pályázati felhívás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem huszonnegyedik alkalommal rendezi meg a határon túli magyar anyanyelvű egyetemi hallgatók számára az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetem programot 2019. július 10. és július 15. között. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem lehetőséget kíván biztosítani, hogy a hazánk határain kívül élő magyar ajkú egyetemisták az anyaországban anyanyelvükön képezhessék tovább magukat, szaktárgyuk egy-egy speciális területén. Várjuk Erdély, Felvidék, Kárpátalja, Délvidék, Muravidék és Őrvidék magyar ajkú hallgatóit Magyarország legnagyobb és első számú kutatóegyeteme által kifejezetten nekik szervezett kurzusaira. A szakmai képzésen túl széles körű kulturális programok szervezésével biztosítjuk, hogy a résztvevők megismerhessék a város nevezetességeit, valamint bepillantást nyerhessenek a pezsgő budapesti diákéletbe. A nyári egyetem munkanyelve a magyar.

Szakmai program:

A Nyári Egyetemünk mottója: Egységben a tudomány!

A Nyári Egyetem immáron 9 szekcióba várja a jelentkezőket a következő tematikákkal:

 1. Gyógypedagógiai szekció: „Hass, alkoss, gyarapíts” — Művészet, kreativitás, társadalmi befogadás

 2. Humántudományi szekció: Az Osztrák-Magyar Monarchia és a közép-európai identitás a 19–20. században

 3. Informatikai szekció: Mesterséges intelligencia

 4. Jogtudományi szekció: A titok védelmének és feltárásának jogi lehetőségei

 5. Pedagógiai és Pszichológiai szekció: Mit üzen a testünk?

 6. Kárpát-medencei Szakkollégiumi Hallgatói Konferencia alprogramjai

 7. Tanító- és óvóképzési szekció: A digitális kor gyermekeiről – érettség, kihívások, élménypedagógia

 8. Társadalomtudományi szekció: Társadalom kívülről és belülről: a szolidaritás, elvándorlás, személyiség társadalomtudományi nézőpontból

 9. Természettudományi szekció: A kommunikáció

Tervezett program

 • 2019. július 8. Érkezés
 • 2019. július 9–14. Szakmai és szabadidős programok
 • 2019. július 14. Egész napos kirándulás
 • 2019. július 15. Hazautazás

További információt a szakmai programról itt találnak: www.elte.hu/karpat-medencei-nyari-egyetem

ELŐADÁS- ÉS POSZTERSZEKCIÓ

Az ELTE Kárpát-medencei Nyári Egyetemen a résztvevők előadást tarthatnak vagy posztert mutathatnak be tudományos témában (például jól sikerült félévi dolgozatuk témájából vagy szakdolgozati témájukról) a szombati napon. Célunk, hogy megismerjük egymás szakmai érdeklődési körét és beszélgessünk róla.

Az előadás időtartama 15 perc; az előadó hallgatókat kérjük, lehetőleg diasort (PowerPoint vagy PDF) vetítsenek az előadáshoz.

Az e-poszter bemutatása 10 perc, melyet kötetlen beszélgetés követ. A poszter terjedelme egy oldal. A hallgató kutatási témáját mutatja be, képekkel, ábrákkal és kevés szöveggel illusztrálva.

A diasort és az e-posztereket is projektorral vetítjük ki, nyomtatni nem szükséges a diasort és a posztert sem. A legjobban sikerült posztereket és előadásokat díjazzuk és közzétesszük a nyári egyetem honlapján is.

AZ ELŐADÁS- ÉS POSZTERSZEKCIÓRA TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS MENETE

Azok a jelentkezők, akik szívesen tartanának előadást vagy mutatnának be posztert szakmai munkájukról, a Nyári Egyetem online pályázati felületén a pályázatuk benyújtásakor tudják jelezni szándékukat. Az online pályázati felületen, kérjük, (1) adják meg a tervezett előadás/poszter címét, majd (2) küldjék el a nyariegyetem@inf.elte.hu e-mail címre az alábbi szempontok figyelembevételével elkészített témaleírásukat.

A témaleírás főbb szempontjai:

Az előadásokhoz egy kb. 5000 (szóköz nélkül) karakteres összefoglalóval lehet jelentkezni.

Az előadás-kivonatokban ismertessék

1. az előadás címe, szerzője, a témavezető neve és munkahelye, továbbá az előadás kulcsszavai mellett

2. a kutatás célját és szakirodalmi hátterét,

3. az alkalmazott módszereket,

4. a kutatás lebonyolítását,

5. a kutatás eredményeit.

Az összefoglalók utaljanak a kutatások elméleti és gyakorlati jelentőségére, valamint a közös elméleti, módszertani alapjaira. A jelentkezők ügyeljenek az összefoglaló szöveg koherenciájára és nyelvi megformáltságára.

A témaleírás nyelve elsősorban a magyar. A természettudományi szekcióban elfogadják a magyar mellett az angolt is. A beérkezett előadásokról és poszterekről a szekciók döntenek.

A NYÁRI EGYETEMRE TÖRTÉNŐ JELENTKEZÉS GYAKORLATI TUDNIVALÓI

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE:

 • Határon túli felsőoktatási intézményben jelenleg tanuló vagy határon túli felsőoktatási intézményben 2018/2019-es tanév tavaszi félévben végzett hallgató;

 • Magyar ajkú;
 • Nem rendelkezik magyarországi állandó lakcímmel.

PÁLYÁZÁSRA NEM JOGOSULT:

  • az, aki magyarországi felsőoktatási intézményben teljes képzésben vesz részt.

TÁMOGATÁS MÓDJA: Teljes támogatott részvétel

Támogatott státuszra kizárólag a 2018/2019-es tanév 2. félévében aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező hallgatók jelentkezhetnek.

  • A támogatott részvételi lehetőség biztosítása és a nyári egyetem résztvevőinek kiválasztása az összes benyújtott elektronikus pályázat alapján történik differenciáltan, elsősorban tanulmányi, szakmai teljesítmény figyelembe vételével.
  • A támogatott státuszú hallgatók részére a Nyári Egyetem teljes ideje alatt a szakmai programok mellett a szállás, a napi kétszeri étkezés (reggeli és ebéd), a szervezett szabadidős programok (délutáni szabadidős programok és egynapos kirándulás) és a budapesti tömegközlekedés térítésmentesen biztosított. Az egyéb felmerülő költségekről (pl. Nyári Egyetemre utazás és hazautazás) a résztvevőknek kell gondoskodniuk.

  • Az elbírálás során a jelentkezők közül előnyt élveznek azok a hallgatók, akik először látogatnak el a Nyári Egyetemre.

JELENTKEZÉS MENETE

Kérjük, hogy a jelentkezők

1. a pályázatukat legkésőbb 2019. május 20., éjfélig (CET) adják le az online pályázati rendszerben, amely a Nyári Egyetem honlapjáról érhető el, továbbá a csatolandó mellékleteket (önéletrajz, motivációs levél, index fénymásolat, egyéb csatolható dokumentumok) töltsék fel az online regisztrációs oldalon.

2. amennyiben pályáznak a szombati előadás- és poszterszekcióra, akkor a csatolandó mellékletek mellett töltsék fel a fenti szempontrendszer alapján összeállított témaleírásukat is.

A jelentkezés kizárólag az online pályázati rendszerben nyújtható be.

AZ ONLINE PÁLYÁZÁSKOR A JELENTKEZŐKNEK AZ ALÁBBI INFORMÁCIÓKAT KELL MEGADNIUK:

  • A jelentkező neve,

  • A jelentkező személyes adatai (lakcím, születési név, útlevélszám – magyar állampolgárok személyi igazolvány számukat is megadhatják útlevélszám helyett),

  • Melyik évfolyamra jár(t),

  • Melyik egyetemen (volt) hallgató – ezt a végzetteknek is fel kell tüntetniük,

  • Utolsó két lezárt félévének tanulmányi átlaga.

Az online pályázás mellett a jelentkezőknek az alábbi dokumentumokat kell e-mailben csatolmányként elküldeniük a nyariegyetem@inf.elte.hu címre:

  • a tanulmányi átlagot igazoló index / leckekönyv másolata vagy a Tanulmányi Osztály által kiállított igazolás másolata,

  • önéletrajz,

  • motivációs levél.

Emellett csatolható még:

  • bármilyen további dokumentum, amely a tanulmányi teljesítményéhez kapcsolódik (pl. tanári ajánlás, TDK-oklevél),

  • a megadott szempontrendszer figyelembevételével elkészített egy oldalas témaleírás, amennyiben a jelentkező szeretne részt venni a szombati előadás- és poszterszekció alkalmain.

 

 • ELTE