Tündérkert és sok más Lekenyén

Lekenyén a Pro Le-Ti Polgári Társulás idén is több családbarát programot szervezett, amelyek a családok és az ifjúság összekovácsolását és nemzeti azonosságtudatának megerősítését szolgálják. 

A Gyermeknapi Juniálisukat követőn augusztus 19. és 25. között Ifjúsági- és Fiatal Család Építő Tábort szerveztek, majd idén a „Hagyatékunk a létünk “című rendezvénysorozat keretében átadták a Pro Le-Ti Tündérkertet a Családok Házánál található gyümölcsöskertben. Mindemellett sor került a Rákóczi Szövetség lekenyei és szilicei helyi szervezeteinek megalakítására is.

Ifjúsági- és Fiatal Család Építő Tábor

Tevékenységünket a gyerekek és fiatalok emberségre és az előző generációk által kialakított értékek megőrzésére való nevelés köré építjük. Ezen gondolatok mentén szervezzük rendezvényeinket is. A nemzet fennmaradásának zálogaként tekintünk a családokkal való foglalkozásra, ezért az előző évek tapasztalatai alapján idén a Bethlen Gábor Alaphoz beadott pályázatunk célcsoportját az ifjúság mellett bővítettük a fiatal családokkal. Idén is a sok ügyességi és kézműves programokon, és a harci-, sólyom-, citera- és kovácsbemutatókon kívül megtartottuk az „Új kenyér ünnepét” is. Remélem, hogy valódi kikapcsolódást és hasznos időtöltést tudtunk nyújtani a résztvevőknek” – nyilatkozta a Rozsnyovidek-nek Beke Beáta, a Pro Le-Ti polgári társulás elnöke.

A Bethlen Gábor Alap által támogatott egy hetes tábor több mint harminc résztvevővel zajlott a 2017-ben létrehozott Családok Házában és udvarán, amelyet idény a polgári társulás egy újabb sikeres pályázatának köszönhetően egy magyar őshonos közösségi „Tündérkert” létrehozásával bővített.

A Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének köszönhetően „Pro Le-Ti Tündérkertet” hoztunk létre a Családok Háza mögött található gyümölcsösben, ahol ünnepélyes keretek közt egy tanúsítvánnyal rendelkező Pónyik almafát és egy bőr körtefa csemetét is elültetünk. Terveink szerint a kert kínálta termések megismertetése különböző ciklikus programok, események keretén belül fog majd zajlani, hiszen programjainkat jellemzően a Családok Házában és udvarán valósítjuk meg. Ezentúl az ifjúság és az érdeklődők számára egy következő lehetőséggel bővítjük majd programjainkat. A kertben területünkre jellemző őshonos almafák, szilvafák és körtefák már találhatók, ezeket szeretnénk megmenteni, és fajtáit feltérképezni. Ehhez partnerszervezetünktől, a Szabolcs Fejedelem Lovasíjászai Egyesülettől segítségre kaptunk ígéretet is. A kert fáiról lehetőség és igény szerint egyeztetés után oltványokat vihetnek majd haza a régió lakosai. A tündérkertben helyet kapott egy kis komposztáló is, amelyben a lekaszált füvet és egyéb szerves hulladékot fogják komposztálni, példát mutatva ezzel a természetünk védelmére és tisztántartására fogékony érdeklődők számára. A táborban is ügyeltünk erre és a gyerekekkel szelektíven gyűjtöttük a hét alatt előállított hulladékot is, és a kert adta gyümölcsökből pedig szárítottunk és az átadási ünnepségre limonádékat készítettünk. Polgári társulásunkkal fontosnak tartjuk a gyermeket vállaló és nevelő családokat támogató programok szervezését és az erre megfelelő családbarát környezet kialakítását. Úgy érzem eme úton sikerült egy következő lépést tennünk, és lesz mit átadnunk utódainknak “– fogalmazott a szervezet elnöke.

Rákóczi helyi szervezetek is alakultak

A „Hagyatékunk a létünk” elnevezésű rendezvénysorozat keretében Lekenye Község Önkormányzata idén is köszöntötte a község újszülöttjeit.

Lekenye szimbolikus életfáját három évvel ezelőtt azzal a szándékkal hoztuk itt, a Családok Háza udvarán létre, hogy erőseb tegyük vele gyermekeink szülőfalujukhoz való kötődését. Bárhová is sodorja őket az élet rögös útja, itt, Lekenyében és Tibában mindig itthon vannak. Ők a mi reménységeink, megmaradásunk záloga. Jelképezze hát ez a fa az irántuk való szeretetünket és ragaszkodásunkat. Most harmadik éve helyezünk el levélkéket az életfán. Hét volt eddig rajta, ma pedig a fánk leveleinek száma kettővel gyarapodik” – ismertette Takács Ágnes, Lekenye község polgármestere, aki egyben gratulált a két fiatal családnak az új jövevényhez, és átadta a számukra készített ajándékot.

Az ünnepségen részt vett Dr. Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa elnöke, és a Rákóczi Emlékév kezdeményezője, valamint Nagy Domonkos István, a Rákóczi Szervezet Szerveztfejlesztési és informatikai igazgatója is, hiszen a rendezvénysorozat kertében ünnepélyes keretek közt létre hozták a Rákóczi Szövetség lekenyei és szilicei helyi szervezeteit, amely szervezetek tiszteletbeli elnöke lett Dr. Lomnici Zoltán.

Lekenye Község immár tizenharmadik éve szervezi meg ünnepségét karöltve a községben működő kulturális, egyházi és civil szervezetekkel egyetemben. A három napos ünnepségsorozat második napján a könnyed és szórakoztató programok kaptak helyet, valamint Traktorparádé és „Lekenye boszorkánykonyhája” címmel főzőverseny valósult meg. Vasárnap, a rendezvény záróakkordjaként szabadtéri katolikus misére került sor a községért.

  • Pro Le-Ti