Felhívás: X. LEGERE Irodalmi Verseny

Felhívás: X. LEGERE Irodalmi Verseny

A középiskolás diákok a 2020/2021-es tanévben is bekapcsolódhatnak a Legere irodalmi versenybe, melynek idei témája: Márai Sándor és Szabó Lőrinc művei. A 10. jubileumi Legere a pandémia okozta rendkívüli helyzetben új formát kap, a verseny fordulói a digitális térben zajlanak majd. A jelentkezési határidő 2020. szeptember 25.

A verseny meghirdetője a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Közép-európai Tanulmányok Kara, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint az Arany A. László Polgári Társulás.

Az irodalmi verseny a 100 éve született Márai Sándor és Szabó Lőrinc műveinek megismerésére és értelmezésére összpontosít. Versenyünk célja, hogy bevezessük a diákokat az említett szerzők életművébe, és kortárs szemmel olvassuk, értelmezzük újra a kiválasztott alkotásokat. A versenyfeladatok különböző szövegértelmezési technikák elsajátítását, az élményszerű befogadást és műértelmezést, az irodalomtörténeti és -elméleti ismeretekben való elmélyülést, a kommunikációs készség fejlesztését, illetve az olvasás iránti pozitív(abb) attitűd kialakítását szolgálják.

Letöltés

  • rozsnyovidek, forrás: szmpsz, fotó: pixabay.com


Hagyj üzenetet