Bukovszky László: A népszámlálásnál nem kerül bevezetésre a kettős nemzetiség

Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos cáfolja azt az állítást, miszerint a 2021-es népszámlálás által bevezetésre kerül az ún. kettős nemzetiség státusza. Ezzel kapcsolatban tudatos dezinformációs kampányt említett.

Bukovszky rámutatott: a nemzetiségre vonatkozó kérdésnél az állampolgár 20 lehetőség közül választhat majd, de más nemzetiséget is beírhat. A főkérdés – „Mi az Ön nemzetisége?” – mellett lesz egy alkérdés is: „Egyéb nemzetiséghez tartozónak is vallja magát?” „Abban az esetben, ha a polgár úgy érzi, hogy más nemzetiséghez is érez kötődést, lehetősége lesz megjelölni ezt a nemzetiséget is” – fejtette ki a kormánybiztos, hozzátéve: olyan személyek számára lehet hasznos a valamelyik kisebbséghez való kötődés megjelölésének lehetősége, akik például nem tisztán kisebbségi környezetben élnek, asszimilálódtak, vagy nemzetiségi szempontból vegyes összetételű családok tagjai. Az újítás célja Bukovszky szerint az, hogy részletesebb információkat szerezzenek a lakosság identitásáról, és módot találjanak ezeknek az embereknek a kisebbségek életébe történő bevonására.

A kormánybiztos felidézte, hogy a Szlovák Köztársaság Statisztikai Hivatala egy szakmai egyeztetést követően döntött az alkérdés beszúrása mellett. Ezen az egyeztetésen a kisebbségek képviselői is jelen voltak. Hozzátette: figyelembe vették az Európa Tanács ajánlásait, valamint azt a tényt is, hogy hosszú ideje csökkenő tendenciát mutat a nemzeti kisebbségekhez tartozók lélekszámának alakulása.

Bukovszky hangsúlyozta: az alkérdés célja nem az emberek identitásának megkérdőjelezése, és senkit sem akarnak általa arra kényszeríteni, hogy kettős nemzetiségűnek vallja magát. Meggyőződése, hogy az így nyert adatoknak köszönhetően olyan stratégiák kidolgozása válik lehetővé, amelyek hatékonyan segíthetik elő a kisebbségi identitás tényleges megőrzését és ápolását.

A nemzetiségekre vonatkozó adatok a főkérdésre adott válaszoktól függenek, emelte ki Bukovszky. Az alkérdésre adott válaszokat a statisztikai hivatal csak a releváns adatok begyűjtése után fogja feldolgozni. „Úgy véljük, hogy mindenkinek, aki kötődik valamelyik nemzetiséghez, lehetőséget kellene adni a kisebbségi jogai érvényesítésére” – zárta a kormánybiztos.

  • forrás: tasr, fotó: teraz.sk