Olvasási szokások, olvasásfejlesztés, képkönyv – mesék nemcsak könyvtárosoknak

Május 5-én közel két tucat hazai könyvtáros vett részt az Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete online továbbképzésén. Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtári Intézetével közösen szervezett egynapos képzés központi témája az olvasásfejlesztés volt könyvtári környezetben.

Az online térnek köszönhetően a foglalkozásvezetők, Péterfi Rita és Goda Beatrix Budapestről, a résztvevők pedig kis hazánk számos településéről tudtak bekapcsolódni, Somorjától egészen Kassáig. Nemcsak földrajzilag volt színes a paletta, hanem az online tanteremben egymás mellé került a falusi könyvtáros a városival, az iskolai könyvtáros a szakkönyvtárossal. Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum előadói pedig rengeteg érdekes ismerettel gyarapították tudásukat, valamint gyakorlati foglalkozások segítségével mutatták be az olvasásfejlesztés alternatív lehetőségeit.

Délelőtt Péterfi Rita, az OPKM főigazgatója beszélt a legutóbbi PISA-felmérések eredményeiről, az azokból levonható következtetésekről, majd a könyvtárosok olvasásfejlesztésben játszott szerepéről. Tudatosítanunk kell, hogy az olvasásfejlesztés nem az iskoláskor beköszöntével kezdődik, hanem már sokkal korábban. A szülőknek, nagyszülőknek óriási szerepük van gyermekeik fejlődésében, így az esti mesék, a mondókák, sőt, az otthoni könyvtár is nagyban befolyásolja, hogy a cseperedő gyerkőcből milyen olvasó válik. Az olvasóvá nevelés tehát a szülők/nagyszülők, a pedagógusok és a könyvtárosok közös feladata is, egymást erősítve a felnövekvő generáció szövegértési és történetmondó kompetenciájának, kreativitásának és empátiájának fejlesztésében. A délelőtt egy izgalmas kvízzel zárult, amelyben a résztvevők a sakk világában bizonyíthatták szövegértésüket, kreatív megoldókészségüket és a részletekre való odafigyelésüket.

A délutáni órákban Goda Beatrix, az OPKM könyvtárosa egy érdekes módszert mutatott be, amely akár a gyerekek, akár a felnőttek olvasásfejlesztésében is segítségre lehet. A szöveg nélküli képkönyvek (silent book) sajátosságait ismertetve, az előadó sorra vette azok könyvtári felhasználási lehetőségeit. Elmondta, hogy ezek a könyvek a mesék passzív hallgatása helyett a saját történet/mese kitalálására, megalkotására sarkallnak. Ezzel a szókincs bővítése mellett a történetmondó kompetencia fejlesztését is elérhetjük, sőt, a képkönyvek az érzelmi nevelésben is segíthetnek. Az online tér adta lehetőségeket kihasználva a résztvevők több, a Youtube-csatornán meglévő képkönyvet tekintettek meg, és maguk is elmesélték a képsorozat közvetítette történeteket. A figyelem nagyfokú koncentrációját igénylő feladat bebizonyította a képkönyvekben rejlő számtalan lehetőséget, a történetek végtelen számát, amelyet a kis és a nagy olvasók megalkothatnak. A résztvevők értékes elméleti ismeretekkel és az olvasóvá nevelés egyik alternatív eszközének, a képkönyvnek a közelebbi megismerésével távoztak.

  • Roncz Melinda, SZMKE titkár

Related Posts

A papírtól a könyvig – továbbképzés könyvtárosok, pedagógusok, művészek, kézművesek részére
Töretlen lendülettel – tisztújítás zajlott az Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesületénél
Egy újabb, irodalomterápiával teli évet zárt a könyvtárosok egyesülete