Június 4. – A nemzeti összetartozás napja

Június 4. – A nemzeti összetartozás napja

Az első világháborút lezáró, Magyarországra vonatkozó békeszerződés értelmében az ország egyik napról a másikra elveszítette területének 2/3-át, lakosságának felét. Három és fél millió ember rekedt a határokon túlra. A békeszerződés hírére megszólaltak a harangok, az emberek gyászruhába öltöztek.

Az összetartozás napja az 1920-as trianoni békeszerződés aláírásának évfordulójára emlékező, június 4-ére eső nemzeti emléknap Magyarországon, melyet 2010. május 31-én iktatott törvénybe az Országgyűlés: „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tagja és közössége része az egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó eleme”.

A Kárpátaljai Magyar Cserkészszövetség a trianoni békediktátum 100. évfordulójára hirdette meg első ízben az Összetartozásunk Tüze programot, aminek sikeressége bőven felülmúlt minden várakozást. A cserkészek gyakorta gyújtanak tüzet, mely egy eseményhez vagy évfordulóhoz kapcsolódik. Így történt, hogy Kárpátalján, Erdélyben, Délvidéken és Felvidéken az esti órákban fellobbantak az őrtüzek. Lobogtak a Kárpátok vonulatain, a Trianon előtti határon és bárhol a nagyvilágban, ahol magyarok élnek.

Idén harmadszor is fellobban az Összetartozás Tüze. A két éve indult kezdeményezés összmagyar eseménnyé, hagyománnyá vált. A nemzeti összetartozás napján, 2022. június 4-én, budapesti idő szerint 20:22-kor meggyúlnak az összetartozást is szimbolizáló lángok.

A Rozsnyói járás több szervezete is csatlakozott ezen kezdeményezéshez, a https://gyujtsukmeg.ma/ linken megtekinthetők az őrtüzek helyszínei, ahová bekapcsolódhatnak az emlékezni vágyók.

A megemlékezéshez csatlakozott egy új kezdeményezés Együtt, közösen – a jövő felé fordulva! címmel. Az óvodások és alapiskolások pedagógusaik irányításával polgári táncok bemutatásával kívánják emlékezetessé tenni az idei megemlékezést. A nemzeti összetartozás napja jó alkalom arra, hogy minden elszenvedett sérelem, veszteség ellenére újult erővel közösséget építsünk, erényeinket erősítve, fejlődve, tanulva a mulasztásokból – áll a felhívásban. A rozsnyói járásból a Fábry Zoltán Alapiskola Rozsnyóról, a Szádalmási Alapiskola és Óvoda, a Szilicei Alapiskola, valamint a Borostyán Néptáncműhely vesz részt az Összetartozás Tánca programban.

Legyen részese, hogy június 4-én Felvidék megannyi pontján egyazon órában ugyanazokat a táncokat táncoljuk, ugyanazon énekeket énekeljük, amelyek nemzedékeknek volt meghatározó tánca, éneke. Hogy egyszerre, ugyan nem azonos helyen, de egyazon kultúrától ihletve, ugyanazon közösség szellemiségét gyarapítva a művileg épített határokon túlmutatva találjunk újra egymásra, és lehessünk itthon otthon. A bemutató elsődleges célja, hogy a tánc erejével hirdesse határokon innen és túl a nemzeti összetartozás, a magyar összefogás és szolidaritás fontosságát, mely kizárólagos záloga lehet jövőbeni megmaradásunknak és gyarapodásunknak szülőföldünkön.”

#tudjunkegymasrol #proleti #rozsnyoijarasHagyj üzenetet