Grendel 75 – konferencia az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete szervezésében

Az Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete 2023. szeptember 21. és 22. között interdiszciplináris konferenciát rendez Grendel 75 címmel.

A tervezett rendezvény több tudományterület felől közelítve igyekszik felmérni Grendel Lajos írói, irodalomszervezői és irodalomtörténészi tevékenységének jelentőségét. Az évforduló kiváló alkalmat kínál a visszatekintő értékelésre, Grendel irodalomtörténeti jelentőségének hangsúlyozására, illetve az életmű kánonbeli pozíciójának további megerősítésére. A konferencia legfontosabb célcsoportjait a szakemberek (az egyetemi oktatók és kutatók), valamint az egyetemi hallgatók és a középiskolai tanárok alkotják.

A konferencia tudatosan törekszik az interdiszciplináris jelleg érvényesítésére, az előadók között irodalomtörténészek, nyelvészek és történészek egyaránt szerepelnek. A preferált irodalomtudományi módszerek között a posztstrukturalista narratológia, a kultúraelméletek és az összehasonlító irodalomtudomány említhető, míg a nyelvészeti részdiszciplinák közül elsősorban a funkcionális nyelvészeti, a pragmatikai és a kognitív-pragmatikai közelítésmód kap hangsúlyt. A történészek előadásai a kollektív identitás és a kulturális emlékezet problémakörét állítják középpontba.

A rendezvény a Kisebbségi Kulturális Alap támogatásával valósul meg.

  • Eperjesi Egyetem Magyar Nyelv és Kultúra Intézete