Felhívás a XIX. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre

A 2024-es Felvidéki Tudományos Diákköri Konferenciára (FTDK) november 21-22-én, a komáromi Selye János Egyetemen kerül sor – tájékoztatta portálunkat a Diákhálózat. 

A konferenciát a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a Selye János Egyetem (SJE), a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK), a Jedlik Ányos Polgári Társulás és a Diákhálózat (DH) mint főszervezők közreműködésével az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt hirdette meg.

A konferencián versenyzőként részt vehetnek a szlovákiai vagy csehországi felsőoktatási intézmények azon hallgatói, akik a meghirdetett jelentkezési határidő naptári évében osztatlan vagy alapszintű vagy mesterszintű képzésben vettek részt.A konferencián való részvételi lehetőség adott a szlovákiai vagy csehországi származású nem magyarországi felsőoktatási intézmények hallgatói számára is. Nevezni önképzési céllal készült diáktudományos tevékenységet dokumentáló pályamunkával lehet.

A konferencia nyelve magyar. Lehetőség van azonban szlovák, cseh, angol vagy (egyeztetés nyomán) más idegen nyelvű pályamunkával való nevezésre is, amennyiben a versenyző készít egy rövid magyar nyelvű rezümét, valamint a konferencián magyar nyelven mutatja be munkáját.

Pályamunkát nevezni 2024. szeptember 22-ig lehet. A konferenciával és nevezéssel kapcsolatos bővebb tájékoztatás az alábbi linken olvasható: http://ftdk.ujs.sk/felhivas/ 

  • Rozsnyó-vidék

Related Posts

„Zöld kéz” workshop II.
Népzenei tábor népdalkörök, szólisták és citerazenekarok részére
Vers- és prózamondó, képzőművészeti és robotika tábor Komáromban