A múlt, amely megváltoztatta Rozsnyó arculatát – konferencia a Rozsnyói Városnapok keretében

A múlt, amely megváltoztatta Rozsnyó arculatát – konferencia a Rozsnyói Városnapok keretében


Esemény részletek


2024. február 2-án, a Rozsnyói Városnapok rendezvénysorozat részeként szervezik meg A múlt, amely megváltoztatta Rozsnyó arculatát című konferenciát a városháza 2. emeleti kongresszusi termében.   

A konferencia részletes programja

08.30 Regisztráció
09.00 – 09.05 A polgármester nyitóbeszéde
09.05 – 09.10 A Bratstvo Gömöri Bányászati Egyesület elnökének beszéde
09.10 – 09.15 Bányászhimnusz: Zdar Boh hore!
09.15 – 09.35 Právne spory Andrássyovcov s mestom Rožňava v období raného novoveku/Az Andrássy-család és Rozsnyó város közötti jogi viták  a korai újkorban – Matúš Molnár
09.35 – 09.45 Anton Andrássy – biskup rožňavskej diecézy/Andrássy Antal – a rozsnyói egyházmegye püspöke – Nasťa Liptáková
09.45 – 10.05 Duchovný a hmotný odkaz rehoľných spoločenstiev v Rožňave v období 17. – 20. storočia/Rozsnyói vallási közösségek szellemi és tárgyi hagyatékai a 17-20. század  között – Silvia Lörinčíková
10.05 – 10.15 szünet
10.15 – 10.25 Rákócziho pobyt v Rožňave počas protihabsburských povstaní/Rákóczi rozsnyói tartózkodása a Habsburg-ellenes felkelés idején – Krištóf Áron
10.25 – 10.45 Rožňava v revolučných rokoch 1848-1849/Rozsnyó az 1848-1849-es forradalmi években – Kardos László
10.45 – 11.05 Staviteľský odkaz Nándora Szilvássyho/Szilvássy Nándor építészeti hagyatéka – Sylvia Holečková
11.05 – 11.25 K histórii stavby novej školskej budovy katolíckeho gymnázia v Rožňave/A rozsnyói katolikus gimnázium új épülete építésének történetéhez – Valéria Šofranková Pulenová
11.25 – 11.40 szünet
11.40 – 12.00 Reflexia osobností mesta Rožňava v období 1. ČSR v archívnych dokumentoch/Rozsnyó személyiségeinek tükröződése az 1. Csehszlovákia idején a levéltári dokumentumokban – Simona Bilecová
12.00 – 12.20 Premena Rožňavy v roku 1923 v archívnych dokumentoch/Rozsnyó átalakulása 1923-ban a levéltári dokumentumokban – Silvia Oravcová
12.20 – 12.40 Významné rodiny a osobnosti v živote Rožňavy/Híres családok és személyiségek Rozsnyó életében – Beke Zoltán
12.40 – 13.00 Vita, befejezés

Az előadások szinkrontolmácsolással (szlovák-magyar nyelvre) hallhatók.

A Rozsnyói Városnapok keretében adják át a város díjait – több napon át változatos programok várják a közönséget

  • Rozsnyó-vidék


Hagyj üzenetet