A család a nemzet alappillére – konferencia

A család a nemzet alappillére – konferencia


Esemény részletek


A rozsnyói Történelmi Városháza Tükörtermében 2013. november 8-án konferenciát szerveznek “A család a nemzet alappillére” címmel.

A tallósi Esterházy kastélyban 250 évvel ezelőtt indult az első magyar állami, királyi árvaház. Ezt az alkalmat megragadva több szlovákiai magyar szervezet együttműködésével emléknapot tartottunk 2013. július 18-án Tallóson, hogy a figyelmet a felvidéki árvákra, gondozásra szoruló gyermekekre irányítsuk. A tallósi konferencia sikerén felbuzdulva most egy szakmai napot szervezünk Rozsnyón, olyan térségben, ahol a rossz gazdasági és társadalmi körülmények miatt égető szükség van az összefogásra és segítségnyújtásra.

A konferencia egyik programpontja, hogy a Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége által létrehozott Családlánchoz ünnepélyesen csatlakoznak új felvidéki szervezetek, melyek feladatul tűzték ki a gyermekekkel való foglalkozást, a család intézményének erősítését, ezáltal a felvidéki magyar közösség építését.

A konferencia programja:

10.00

Megnyitó

Ing. Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért társulás igazgatója, Pozsony

Soltész Miklós, Emberi Erőforrások Minisztériuma, szociális és családügyért felelős államtitkár, Budapest: Család és életvédelem a Kárpát-medencében

Ing. Bauer Edit, CSc. képviselő, Európai Parlament, Felvidék: 2014, a család és a munka összehangolásának európai éve

RNDr. Duray Miklós, a Szövetség a Közös Célokért elnöke: Nemzet és nemzetrész, a felvidéki magyar közösség állapota

PaedDr. Drenkó Zoltán, barkai református lelkipásztor, mentálhigiénés segítő szakember, Rozsnyó: A 21. század családja: deformitások és szanációk

A tallósi konferenciáról készített kötet bemutatása: Összefogás a gondozásra szoruló felvidéki gyermekekért, Pogány Erzsébet, a SZAKC igazgatója

Könyvkiállítás megnyitása, ThDr. Puss Sándor SJ, PhD. Jezsuita szerzetes

11.30 Kávészünet

12.00

ThDr. Puss Sándor SJ, PhD. jezsuita szerzetes, a Jóindulat – Dobroprajnosť társulás elnöke: Árvaság – történelmi áttekintés

ThDr. Rácz Jolán MA, református lelkipásztor, Diakóniai Központ igazgatója, Marcelháza: A családsegítés hitéleti megközelítése

Beke Beáta, a Szövetség a Közös Célokért rozsnyói munkatársa: Válsághelyzetben a gyermek és az anya

Mgr. Zupko Mária gyógypedagógus, Fülek: Fogyatékkal élő gyermek a családban, jogok és lehetőségek

Dr. Szabó Endre, a Családlánc – Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetségének elnöke, Budapest: Családjaiban él a nemzet

A Családlánchoz csatlakozó felvidéki szervezetek ünnepélyes beiktatása – nyilatkozat aláírása

Csuzdi József, a KCSSZ koordinátora, Budapest,

Both Hedvig, a KCSSZ felvidéki koordinátora

14.00 Ebéd

15.30 Rozsnyói városnézés

Szervezők:

Szövetség a Közös Célokért társulás, Pogány Erzsébet igazgató, Pozsony és a SZAKC társulást alkotó tagszervezetek

Kárpát-medencei Családszervezetek Szövetsége,

 Dr. Szabó Endre, elnök, Budapest

Társszervezők:

Jóindulat – Dobroprajnosť Polgári Társulás,

elnöke Puss Sándor jezsuita szerzetes

Carissimi nonprofit szervezet,

Tóth Erika elnök, Pozsony

Rákóczi Magyar Ház Polgári Társulás,

Palcsó Zsóka elnök, Rozsnyó

Via Nova ICS Rozsnyói Járási Szervezete,

Susányi Mária, elnök, Rozsnyó

 

Az érdeklődők az alábbi elérhetőségek valamelyikén jelezzék részvételi szándékukat:

Beke Beáta, szervező, Rozsnyó,

rozsnyo@szakc.sk, +421 918 997 594

 

Az esemény helyszíne: Rozsnyó, a Történelmi Városháza Tükörterme,

Bányászok tere 32, 2. emelet, (Radnica, Námestie baníkov 32, Rožňava)

 

-rozsnyovidek.sk

info: SZAKC

A www.rozsnyovidek.sk oldalon megjelent bármilyen tartalom (írásos anyagok, adatbázisok, információk, képek, videó stb.) utánközlése csak és kizárólag a szerkesztőség engedélyével, változtatás nélkül és a portálra, mint forrásra utaló egyértelmű hivatkozás feltüntetésével lehetséges (kivéve ha egy konkrét dokumentumban egyéb külső szerző vagy forrás van feltüntetve)!Hagyj üzenetet