Fiatal Társadalomkutatók Tornaljai Találkozója

Fiatal Társadalomkutatók Tornaljai Találkozója


Esemény részletek


Január 25., péntek. Helyszín: Városháza, Béke utca 14., Tornalja

13.30 Megnyitó
I. szekció: Néprajz és kulturális antropológia. Elnök: Gecse Annabella, PhD.

13.40 – 14.00 Tóth Zsuzsanna Napsugár: A perbetei Remete Kápolna bemutatása és kulturális vizsgálata

14.00 – 14.20 Koncz Klaudia: Adalékok a halállal kapcsolatos hiedelmek és szokások ismeretéhez. Halálelőjelek (Kelenyei példa)

14.20 – 14.40 Pusko Márton: A népzene egy alsókálosai zenész, Molnár Géza „Gézuka“ emlékezetében

14.40 – 15.00 Szabó Tünde: Az almágyi római katolikus templom festett kazettás mennyezete és az archaikus népi imák közötti párhuzam

15.00 – 15.30 Vita

II. szekció: Szociológia és neveléstudomány. Elnök: Papp Z. Attila, PhD.

15.30 – 15.50 Matyi Gabriella, Németh Nikolas, Zolczer Péter: Drámatechnikákra épülő rendhagyó angol nyelvórák

15.50 – 16.10 Vas Kinga: A mese szerepe az érzelmi intelligencia fejlesztésében

16.10 – 16.30 Morvai Tünde: Iskolaválasztás Zoboralján

16.30 – 16.50 Haris Szilárd: A fogyatékossággal élő ember családja

16.50 – 17.20 Vita

III. szekció: Nyelvészet. Elnök: PhDr. Szabómihály Gizella

17.20 – 17.40 Lőrincz Gábor: A Magyar értelmező kéziszótár szlovákiai magyar vonatkozású szócikkeinek jelentéstani szempontú felhasználhatósága a tanári gyakorlatban

18.00 – 18.20 Tóth Katalin: Térmetaforák Putz Éva: „A kolonyi lagzi” c. könyvének népdalaiban

18.20 – 18.40 Vita

18.40 – Vacsora

Január 26., szombat. Helyszín: Városi Művelődési Központ, Fő tér 6., Tornalja

8.00 – 9.00 Reggeli

III. szekció: Irodalomtudomány. Elnök: Barczi Zsófia, PhD.

9.00 – 9.20 Merva Attila: A szlovákság és Jókai

9.20 – 9.40 Kiss Tímea: Alakzatvizsgálat Ady Endre versének angol fordításában

9.40 – 10.00 Vita

IV. szekció: Történettudomány. Elnök: Doc. Szarka László CSc.

10.00 – 10.20 Hajdú András: Fejezetek Hont és Nógrád vármegyék hadtörténetéből a török hódoltság első felében

10.20 – 10.40 Antalicz Anikó: A népoktatás modernizációjának megyei korlátai

10.40 – 11.00 Szünet

11.00 – 11.20 Bóna László: Nógrád megye változó nemzetiségi szerkezete a népszámlálások és az etnikai térképek tükrében

11.20 – 11.40 Bajcsi Ildikó: Trianon-narratívák a szlovák és a magyar történetírásban

11.40 – 12.00 Merica Róbert: Esterházy János történelmi szerepének megítélése a szlovák szakirodalomban

12.00 – 12.20 Schweitzer András: Prágai tavasz, nyitrai nyár – magyar-szlovák együttélés, identitás, lojalitás

12.20 – 13.00 Vita

13.00 – 13.20 A konferencia kiértékelése, zárszó

13.20 Ebéd, hazautazás

A rendezvény
a Magyar Tudományos Akadémia
anyagi támogatásával valósul meg.
Partnerek: Tornalja városa, Tornalja Városi Művelődési Központ

Dátum: 2013-01-25-tól – 2013-01-26-ig
Helyszín: Városháza
Rendező: Kulturális Antropológiai Műhely, Tornalja


Hagyj üzenetet