Holokauszt a mai Dél-Szlovákia területén – emlékünnepség és konferencia

Holokauszt a mai Dél-Szlovákia területén – emlékünnepség és konferencia


Esemény részletek


1944 május-júniusában Kassa volt az utolsó állomása annak a 137 vonatszerelvénynek, amely 401.439 zsidót szállított a Magyar Királyság területésről Auschwitzba. Erről, ill. a szlovákiai visszacsatolt területen élő zsidók sorsáról szól a megemlékező rendezvényünk.

2014. május 21–22-én, Kassán, a Fórum Kisebbségkutató Intézet és a kassai Állami Tudományos Könyvtár rendezésében kerül sor a Holokauszt a mai Dél-Szlovákia területén címet viselő emlékünnepségre.

Az ünnepség első napján leleplezésre kerül a Kassán keresztül Auschwitzba szállított áldozatok emléktáblája, valamint bemutatják Gaskó Miklós: A bunker felett, Egy kassai ügyvéd visszaemlékezései c. könyvét. Másnap Nemzetközi Tudományos Konferenciára kerül sor. A rendezvényeknek az Állami Tudományos Könyvtár ad otthont.

1938 őszén az első bécsi döntés által mintegy 35-40 ezer zsidó került vissza az akkori Szlovákiából Magyarországhoz. Az ő sorsuk innentől kezdve az anyaországi zsidókéval lett azonos, s többségük az 1944-es magyarországi holokauszt áldozatává vált. A visszacsatolt területeken élő zsidók sorsa máig feldolgozatlan és kibeszéletlen. A szlovák történetírás nem foglalkozott vele, de a magyarországi holokausztkutatás is a kelleténél kevesebb figyelmet szentelt ennek a témának. Mindez közrejátszik abban, hogy a mai szlovákiai magyar közbeszédben és történelmi emlékezetben a holokauszt ezen áldozatainak témája nem kapta meg az őt megillető helyet.

A program keretében megvalósuló tevékenységek:

1. A Holokauszt a Csehszlovákiától visszacsatolt területeken – tudományos feltárás

2. Emléktábla állítása a Kassán keresztül az országot elhagyó 137 transzport 402 ezer zsidó áldozatának és az ezekről titokban feljegyzést készítő Dr. Gasko Miklósnak és Vrancsik Istvánnak.

3. Gaskó Miklós: A bunker felett, Egy kassai ügyvéd visszaemlékezései című, magyar, szlovák és angol nyelvű kiadvány megjelentetése. Gaskó Miklós irodalmi hagyatékában fennmaradt, a Kassán átgördülő deportációs vonatokra vonatkozó, eddig kiadatlan megemlékezései.

4. Tudományos konferencia az 1. Bécsi Döntést követően Csehszlovákiától visszacsatolt területeket érintő holokausztról.

Letöltés

 

forrás, fotó: Fórum Kisebbségkutató IntézetHagyj üzenetet