Magyaródy Szabolcs előadása a Rovásban

Magyaródy Szabolcs előadása a Rovásban


Esemény részletek


Mit tesznek a haza érdekében a nyugati magyarok? címmel Magyaródy Szabolcs tart előadást a kassai Rovás Akadémián 2014. november 20-án, csütörtökön 18.00 órától.

Magyaródy Szabolcs, a kanadai Hunyadi Mátyás Öregcserkész Munkaközösség vezetője, az angol nyelvű, magyar történelmi vonatkozású honlap, a Corvinus Library alapítója és működtetője. 

A magyar diaszpóra fönnmaradásában kiemelkedő szerepet vállaltak azok – a Kárpát-medence különböző részéből származó – emigránsok, akikben erős kötődés maradt a szétszakított és kényszerből elhagyott történelmi haza iránt, akik a nemzeti megmaradás, a visszatérés szándékával igyekeztek szervezetten megőrizni és továbbadni a nyelvet, kultúrát, gyarapítani az értékeket. Törődtek az otthon maradt közösséggel is, amelyből vétettek. A hat évtizede Kanadában élő Magyaródy Szabolcs és az általa rekrutált 105. számú öregcserkész-csapat Hunyady Mátyás Munkaközössége közéjük tartozik, őket képviseli.

A szovjet-kommunista zsarnokság évtizedeiben a nyugati magyar emigráció, – kiváltképp a magyar egyházak és a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCsSz) –, felbecsülhetetlen szerepet játszott a keresztény, magyar, nemzeti és polgári hagyományok, értékek megőrzésében, átmentésében, fontos szellemi teljesítményeik, (Pl. Cs. Szabó, Márai, Wass Albert stb.) kiadásában, megismertetésében. Meghatározó az 1956-os forradalom és szabadságharc örökségének ápolásában, hiteles felmutatásában, a határon túli magyarság gondjainak fölvállalásában és támogatásában, ill. a magyar demokrácia, a nemzeti függetlenség gondolatának ébrentartásában végzett munkásságuk.

Magyaródy Szabolcs egész életét a hiteles külföldi magyar propagandának szentelte, szinte egyedül vállalta magára egy egész intézmény feladatkörét. Nyugdíjasan a Külföldi Magyar Cserkészszövetség öregcserkész vezetőtisztje és a Hunyadi Mátyás  Öregcserkész Munkaközösség vezetője lett. A magyarság külföldi hírnevének javítása; szomszédaink intenzív propagandájának ellensúlyozása; külföldi kormányok felvilágosítása; az angol nyelvű, magyar történelmi  tárgyú könyvakciók szervezése és bonyolítása, főként az egyetemi könyvtárakban. A Magyar Külügyminisztérium és a magyar lobby csoportok munkáját is hatásosan kívánják előkészíteni, segíteni s angol-nyelvű szakirodalommal támogatni. Magyaródy Szabolcs kapcsolatot tart a fél világgal, főleg honlapja és A HOLLÓ c. tájékoztatója révén.

Tevékenysége sokrétű.

1. Angol nyelvű magyar történelmi tárgyú könyvek kiválasztása, 

2. íratása, fordítása, nyomtatása, és azok ingyenes terjesztése. 

3. Néhány éve – a történeti szakirodalomban és a politológiában – egyedülálló akcióra vállalkozott. Négy zsebkönyvet íratott és adott ki szerbül, románul, ruszinul illetve szlovákul, amelyek – szándéka szerint – saját nyelvükön elébük, illetve angolul a világ elé tárja e négy nép valódi, tárgyilagos, a magyarságéval összefonódott történelmét.  A kiadvány 18 000 példányban jelent meg, de a többi, angol nyelvű könyvükkel együtt a www.corvinuslibrary.com c. honlapjukon is olvasható.

Eddig több, mint százezer könyvet és CD-t adományoztak (főként) amerikai egyetemi-, államigazgatási-, kutatóintézeti-, és média- könyvtáraknak, valamint neves történészeknek és a diplomáciai képviseleteknek. Az EU és NATO döntéshozók, diplomaták, háttérírók is kaptak ezekből, s újabban kiterjesztették működési területünket Magyarországra, Európára és Távol-Keletre. Az eddig forgalmazott és kiadott könyveik nagykereskedelmi értéke kb. 1 millió US dollár.  A honlapjukon mintegy 200, teljes egészében olvasható és letölthető angol nyelvű, magyar tárgyú könyv és esszé jelent meg. Munkaközösségük tagjai önkéntesek, fizetést semmiféle jogcímen nem kaphatnak. Akciókat a kanadai és amerikai magyar (főként kisnyugdíjasok) támogatásából tartják fenn.

Számos kiváló szerzőjük között ott találjuk Mindszenty József bíborost, említésre méltó Balassa Zoltán, Janics Kálmán, az erdélyi Biró Sándor, a romániai Matatias Carpo, az angol C. A. Macartney, az amerikai Harry Hill Bandholtz, köztük van Cseres Tibor, Eckhardt Tibor, Jeszenszky Géza és számos más kitűnő történész, politológus és műveik, ideértve számos kiváló fordítót is. Szerzőként természetesen Magyaródy Szabolcs is jelen van, akinek ötödik kiadást megért, népszerű Kiskátéjának minden magyar ember könyvtárában ott a helye, éljen bárhol is e Föld kerekén. E százoldalas kis zsebkönyvében nemcsak a múltunkkal, hanem jövőnkkel is foglalkozik a szerző, praktikus tanácsokat adva pl. arra, hogy miként védekezhetünk, mi kis nemzetek a globalizmussal szemben, s arra, hogyan legyünk úrrá különféle bajainkon.

/Forrás: http://www.mindszenty.hu/

 

magyarody

-rozsnyovidek.sk, forrás: Rovás

 Hagyj üzenetet