Ünnepségsorozat Dr. Markó Sándor királyi közjegyző tiszteletére

Ünnepségsorozat Dr. Markó Sándor királyi közjegyző tiszteletére

A Rozsnyói Városnapok idei nyitó rendezvényén, halálának 100. évfordulójára szervezett emlékünnepségen Dr. Markó Sándor királyi közjegyzőre emlékeztek leszármazottai, a magyar és a szlovák közjegyzői kamarák tagjai és a város lakói.

Szeptember 7-én délelőtt a rozsnyói köztemetőben Dr. Markó Sándor sírjánál kezdődött a megemlékezés. Ezután az egykori Markó-házon, a jelenlegi Rákóczi Magyar Házon ünnepélyes keretek között felavatták Markó Sándor emléktábláját. Az ünnepség szlovák és magyar nyelvű verssel kezdődött, majd Štefan Gerža szlovák és Palcsó Zsóka magyar bevezetője után Pavol Burdiga helyettes polgármester ünnepi beszédében ismertette Markó Sándor életútját, szintén mindkét nyelven. Dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke és JUDr. Karol Kovács, a Szlovák Köztársaság Közjegyzői Kamarájának elnöke felszólalásában méltatta elődjük, Dr. Markó Sándor emlékének összekötő szerepét a két ország közjegyzői közösségével kapcsolatban, hangsúlyozva, hogy – a jogi szabályozást és történelmi hátteret tekintve – mindkettő egy tőről fakad és magyarok, szlovákok egyaránt büszkék lehetnek a szakma egykori kiváló művelőjére, Markó Sándorra. Mint elmondták, példaképül szolgálhat a ma embere számára is, bár nem volt „rendkívüli” tetteket végrehajtó hős, de szerető férj és családapa, művelt, több nyelvet beszélő férfiú, kiváló szakember, jó közjegyző, a helyi evangélikus közösség oszlopa, városának aktív polgára, a megye, a közjegyzői kamara építő, hasznos tagja. Rozsnyón, egy dualizmus korabeli kis vidéki városkában élve és munkálkodva – a ma technikai vívmányait (internet, telefon) nélkülözve – is követte kora eseményeit és beadványaival, javaslataival, publikációival teljes jogú tagja volt szakmai közösségének, az akkori közéletnek. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara a 2007-ben alapított Markó Sándor-díjjal is méltó emléket állított személyének. Az emlékünnepség végén a két kamara elnöke közösen leplezte le a Markó-emléktáblát, melyet a város, valamint a civil, politikai és szakmai szervezetek képviselői megkoszorúztak.
A program a történelmi Városházán egy emlékkiállítás megnyitásával folytatódott. Az első emeleti Galériában elhelyezett, október végéig látogatható kiállítás paneljei Markó Sándor életét és munkásságát mutatják be a közönségnek. A megnyitón Dr. Tóth Ádám, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnöke megköszönte az ünnepség szervezőinek és támogatóinak segítségét, majd bemutatta Dr. Rokolya Gábor közjegyzőt, akinek szerkesztésében a múlt évben jelent meg magyar és szlovák nyelven „Az első rozsnyói közjegyző” című Markó-életrajz. Áldozatos kutató- és gyűjtőmunkájának eredménye nemcsak a pazar kivitelű, korhű dokumentumokat felsorakoztató könyv, hanem maga a kiállítás is. A megnyitó után még egy fontos eseményre is sor került – a magyar és szlovák közjegyzői kamara elnökei a város vezetésének és a kamarák tagjainak jelenlétében együttműködési szerződést írtak alá.
A Markó Sándor ünnepségsorozat a Városházán szervezett jótékonysági esttel fejeződött be, melyen fellépett a Krasznahorkaváraljai Férfikórus, a Magyar Közjegyzők Színjátszó Köre pedig  Szécsi Ferenc: Utazás az özvegység felé című színművét mutatta be. Az est bevételét, több mint 1300 eurót a krasznahorkai vár felújítására ajánlották fel.

Szöveg: Prékop Ivett
Fotó: Prékop Ivett, Máté Gyöngyike

Dátum: 2012-09-11


Hagyj üzenetet