Pósa Lajos Emlékbizottság alakult

 2014 – Pósa Lajos emlékév

2014-ben emlékezünk meg „Az Én Újságom” c. gyermeklap alapító szerkesztőjeként íróbarátaival új anyanyelvkultúrát teremtő Pósa Lajos halálának 100. évfordulójáról. A centenáriumi év célja költőnk életművének minél teljesebb körű megismertetése a magyar irodalmat, kultúrát szerető közönséggel.

Az emlékév lehetőséget kínál arra, hogy az évfordulóhoz csatlakozó intézmények bemutassák a népi-nemzeti irodalmi irányzat jeles képviselőjének munkásságát, életpályáját, amelynek számos részlete ismeretlen az olvasók előtt.

Annak érdekében, hogy a jövő évi megemlékezések méltón hirdessék jóindulatú szándékunkat: szervező és koordináló társaságot hoztunk létre, amely „Pósa Lajos Emlékbizottság” néven fog tevékenykedni.

Tagjai: Csipka Rozália, a Siker Kiadó vezetője, Budapest; Kun Miklós Jenő Pósa-kutató, Budapest; Pósa Judit, a nem közgyűjteményekben őrzött Pósa-hagyaték gondozója, Rimaszombat; Sebők Valéria, a Pósa Lajos Irodalmi és Közművelődési Kávéház alapító tagja, Rimaszombat; Tóth Csilla, a Csemadok Rimaszombati Területi Választmányának elnöke, Rimaszombat; Tóth Elemér, Nemesradnót község polgármestere, Nemesradnót.

Az emlékév védnöke: Dr. Praznovszky Mihály irodalomtörténész.

Bízunk abban, hogy az emlékévhez csatlakozó intézmények, óvodák, iskolák, szervezetek időben hírt adnak tervezett programjaikról, értesítenek bennünket és mi lehetőségeinkhez képest támogatni tudjuk ezeket. Az emlékév programját – könyvbemutatóval egybekötve – sajtótájékoztatón kívánjuk közzétenni, 2014 január végén Budapesten ill. Rimaszombatban.

Elérhetőségünk: posa.emlek@gmail.com

Budapest – Nemesradnót – Rimaszombat, 2013. november 03.

Felhívás az intézmények részére

A Pósa Lajos Emlékbizottság célja, hogy minél több intézmény csatlakozzon az emlékezőkhöz és ezáltal Pósa Lajos neve bekerüljön a magyar köztudatba. Minden esemény ezt a célt szolgálja majd és a centenárium, mint minden évforduló jó alkalom az író népszerűsítésére. Ebben számítunk segítő közreműködésükre és kérjük, hogy a jövő évi program összeállításánál ne feledkezzen meg róla sem.

Kérjük, hogy a tervezett Pósa rendezvényeikről, azok időpontjáról tájékoztassanak bennünket, hogy az Emlékév programfüzetébe közölni tudjuk.

Várjuk jelentkezésüket, tisztelettel

A Pósa Emlékbizottság nevében

Pósa Judit