A Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának éves konferenciája

Felhívás

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala várja azon szervezetek és intézmények jelentkezését, amelyek a következő évben szeretnének bekapcsolódni a Kerekasztal munkájába, illetve részt kívánnak venni a november 16-án megrendezésre kerülő országos konferencián.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala következő országos találkozójára 2013. november 16-án kerül sor Kisudvarnok község kultúrházában 9:30 és 17:00 között.

A tanácskozás központi témája ezúttal a gazdasági, oktatási és esélyegyenlőségi témák megvitatása lesz.

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala nyitott, a politikai pártoktól független, önkéntes és informális intézmény, amely a szlovákiai magyar szervezetek egyeztető fóruma. A Kerekasztal országos tanácskozásain részt vehet minden olyan kulturális, önkormányzati, állami és civil szervezet (intézmény), amely:

  • Szlovákiában van bejegyezve és Szlovákiában működik,
  • jogi személyiséggel bír és tevékenységi területe országos vagy regionális hatáskörű (azon országos szervezetek képviselőjét, melyeknek vannak jogi személyiséggel bíró területi és helyi alapszervezetei, az országos központ delegálja),
  • a szlovákiai magyar közösség érdekében tevékenykedik,
  • felelősséget érez a közösség fejlesztéséért és érdekérvényesítéséért,
  • vállalja, hogy a Kerekasztal közmegegyezéses döntéseit a tevékenységében érvényesíti.

A tagságukat megújítani, vagy a Kerekasztalhoz csatlakozni kívánó szervezetek  jelentkezését elektronikus formában az info@kerekasztal.org  e-mail címen, a http://www.kerekasztal.org/jelentkezesi-lap/ webcímen, vagy a 031/5902790-es telefonszámon várják a szervezők. A konferencián való részvétel díjtalan.

Konferencia

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala november 16-án, szombaton tartja éves konferenciáját a Dunaszerdahelyi járásban található, idén az Év szlovákiai faluja címet elnyerő Kisudvarnokon. A konferencián a Kerekasztal éves tevékenységének összegzése mellett több szakértői előadásra is sor kerül közérdekű, a civil szervezeteket és a közösséget érintő témákban.

A reggel kilenc órakor kezdődő konferencián Bolemant Lilla, az esélyegyenlőségi bizottság vezetője a női esélyegyenlőségről, Hodossy Katalin jogász pedig a gyermekek jogairól tart beszámolót. Rajkovics Péter, a gazdasági bizottság koordinátora korábbi írásaira és munkáira alapozva a gazdasági lehetőségek és kitörési pontok boncolgatja, Horváth Csaba (Kárpát Régió Üzleti Hálózat) a helyi üzleti kapcsolatok erősítéséről, Bindics Gábor civil aktivista pedig az őstermelői piacok létesítéséről beszél.

Ebéd után kerül sor a Civil Díj átadására, melyet ebben az évben a vágsellyei alapiskola ügyében tanúsított példás kiállásért az intézmény vezetése és tanári kara, az iskolatanács, valamint a szülői szövetség kapnak, érdemeiket Száz Ildikó újságíró méltatja. Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke Oktatásügyi problémák és a kisiskolák nehézségei címmel a magyar oktatásügy aktuális helyzetéről és megoldandó kérdéseiről tart előadást, Öllös László a Kerekasztal kisebbségi bizottságban való ténykedéséről beszél, míg Szekeres Klaudia (Jogsegélyszolgálat) a kisebbségi támogatások helyzetét és a támogatási rendszerben való változásokat elemzi. A konferencia a tervek szerint fél ötkor zárul.

A rendezvényre a Kerekasztal weboldalán lehet jelentkezni, ahogy a konferencián részt venni nem tudó, de a kerekasztalos tevékenységekben részt vállalni akaró civil szervezetek jelentkezését is szeretettel várjuk.

-rozsnyovidek.sk

forrás: www.kerekasztal.org