Babits Mihály műfordítói ösztöndíj 2015

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet fiatal műfordítók részére, akik szépirodalmi (próza, líra), kritikai, szociográfiai vagy bölcseleti művek magyar nyelvre történő műfordítói munkájukhoz kérnek támogatást a Babits Mihály-ösztöndíj elnyerésével.

A pályázat szakmai lebonyolítója a Petőfi Irodalmi Múzeum.

Az ösztöndíj célja
Az ösztöndíj célja, hogy tehetséges fiataloknak segítséget nyújtson a pályakezdéshez, hogy kedvező feltételeket teremtsen a magas színvonalú műfordítói tevékenységhez.

Pályázhatnak

  • az 1975. január 1. után született, műfordítói tevékenységet végző alkotók. Előnyt jelenthet színvonalas orgánumokban már publikált műfordítás;
  • akik 2014-ben nem részesültek Babits-ösztöndíjban;
  • akik az ösztöndíj ideje alatt nem részesülnek központi költségvetési forrásból egyéb ösztöndíjban (PhD-ösztöndíj, az NKA alkotói támogatása, stb.) vagy egyéb alkotói támogatásban.

Tervezett keretösszeg: 4.800.000 Ft

Az ösztöndíj összege: Bruttó 100.000 Ft/hó. A kuratórium törekszik arra, hogy legalább 6 hónapos ösztöndíjakat adjon.
Az ösztöndíj az SZJA törvény alapján nem minősül adómentes jövedelemnek, ennek megfelelően a hatályos jogszabályi előírások szerinti számfejtést és a közterhek levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

Letölthető dokumentumok

Beérkezési határidő: 2015. február 12. 12:00 óra (dél)

A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
PIM, Könyv- és Fordítástámogatási Iroda
Jeney Zoltán: jeneyz@pim.hu és Füle Ágnes: fuleagi@pim.hu
Telefon: +36 1 384 5676

 

-rozsnyovidek.sk, forrás: palyazatok.org