Fischer Annie zenei előadó-művészeti ösztöndíj 2015

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit  Kft.  pályázatot  hirdet  fiatal,  hangszeres  és  énekes szólisták  részére  a Fischer Annie  előadó-művészeti  ösztöndíj  elnyerésére.  A  pályázat szakmai  lebonyolítója  a  Filharmónia  Magyarország  Nonprofit  Kft.


Az ösztöndíj célja, hogy segítséget nyújtson a tehetséges fiatalok pályakezdéséhez.

Pályázhatnak: 1997. január 1.-je és 1985. január 1.-je között született fiatal hangszeres és énekes szólisták, akik  még  nem  töltötték  ki  a  3  ösztöndíjas  intervallumot.  Kivételképpen  pályázatot nyújthatnak be azok is, akik betöltötték a 30. életévüket, de már nem először pályáznak és még a három intervallumot nem töltötték ki. Nem  nyújthat  be  pályázatot, aki  az  ösztöndíj  ideje  alatt  központi  költségvetési  forrásból egyéb  ösztöndíjban  (DLA-ösztöndíj,  az  NKA  támogatása,  stb.)  vagy  egyéb  támogatásban részesül.

Ösztöndíjban részesülhet:  9 fő
Az ösztöndíj időtartama: 12 hónap, 2015. január 1. – december 31.
Az ösztöndíj folyósításának időtartama: 2015. január 1. – december 31.
A szolgálatok teljesítésének végső határideje: 2016. május 31.
Az ösztöndíj bruttó összege: Bruttó 100.000 Ft/hó
Az  ösztöndíj  az SZJA  törvény  alapján  nem  minősül  adómentes  jövedelemnek,  ennek megfelelően  a  hatályos  jogszabályi  előírások  szerinti  számfejtést  és  a  közterhek  levonását követően megállapított nettó összegben kerül kifizetésre.

A pályázat nyelve: magyar

Letölthető dokumentumok:

Pályázati felhívás 2015
Pályázati dokumentumok

Beadási határidő: 2015. február 12. 17.00 óráig

A pályázat benyújtása: A  pályázatokat  elektronikus  formában  és 8  nyomtatott  példányban  a  Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (1094 Budapest, Páva u. 10-12.) címére illetve irodájában kell benyújtani személyesen vagy postai úton.
Felelős munkatárs: Megyeri Tünde
A pályázatbeadással kapcsolatos további információ:
Megyeri Tünde, Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
tunde.megyeri@filharmonia.hu
+36-70/371-1713

 

-rozsnyovidek.sk, forrás: palyazatok.org, kép: openclipart.org