Kihívások, kérdőjelek – miniszteri látogatással ért véget a pedagógustalálkozó

Iskoláinkat érintő aktuális kérdésekkel foglalkozott a szlovákiai magyar pedagógusok március 28-29-én Rozsnyón megtartott huszonegyedik országos találkozója. A szakmai előadások, kerekasztal-beszélgetések mellett sor került az idei SZMPSZ díjak átadására. A közel 280 pedagógus részvételével zajló találkozó vendége volt Juraj Draxler oktatási miniszter is.

DSCF9902A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) által szervezett “Társadalmi kihívások – oktatásügyi válaszok” című kétnapos szakmai konferenciát szombaton reggel – tanítónapon – Pavol Burdiga, Rozsnyó polgármestere és Jókai Tibor, a pedagógusszövetség elnöke nyitotta meg.

Eredményes oktatáspolitikát folytató nemzetközi példákat mutatott be „Sikeres oktatáspolitikák – követhető gyakorlatok” című előadásában Halász Gábor budapesti egyetemi tanár (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ). A meghirdetett program időközben változott, mivel elmaradt Viliam Kratochvíl, a pozsonyi Állami Pedagógiai Intézet egy nappal korábban leváltott főigazgatójának előadása.

DSCF9943

Délelőtt folyamán került sor annak a kiállításnak a megnyitójára, mely a környék tehetséges magyar tanulóinak képzőművészeti alkotásait mutatta be a rozsnyói Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola pedagógusainak szervezésében.

Fodor Attila, a komáromi Comenius Pedagógiai Intézet igazgatója „25 év oktatáspolitikai víziói és dilemmái” címmel tartott előadást, melyben vázolta az oktatási rendszer elmúlt negyedszázadban bekövetkezett változásait, az elért eredményeket és hiányosságokat. Pék László „A szlovákiai magyar iskolahálózat időszerű kérdései” című előadásában beszélt a szeptemberben hatályba lépő törvény kedvezőtlen hatásairól a magyar iskolákra, kisiskolákra. Táblázatok és statisztikák segítségével régiókra lebontva ismertette az iskolahálózat helyzetét, a diáklétszám, osztályok számának alakulását, felhívva a figyelmet a veszélyeztetett iskolákra, a szórványosodás és növekvő asszimiláció következményeire.

DSCF0051
A délutáni oktatási fórumok kisebb csoportokban folytatódtak a Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola termeiben. A Papp Z. Attila (a MTA Kisebbségkutató Intézetének munkatársa) által vezetett oktatáspolitikai műhely témája „A szlovákiai magyar oktatásügy jövőképe” volt a Magyar Közösség Pártja, a Most-Híd, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala és a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége programjaiban.

DSCF0188DSCF0183A. Szabó László, az MKP Országos Elnökségének oktatási és kulturális alelnöke a párt autonómiatervezetéből kiindulva hangsúlyozta a kisebbségi jogok bővítésének és a közösségi önkormányzás fontosságát. Prékop Mária beszámolójában kiemelte azokat a főbb pontokat – a magyar szakiskolák, a minőségbiztosítás és az iskolavezetők felkészítésének kérdését –, melyeket gyakorló pedagógusként, intézményvezetőként leginkább lényegesnek tart a Most-Híd „Polgári vízió 2016” programjában a magyar oktatásügy jövője szempontjából.

DSCF0194DSCF0178

Tokár Géza, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának szóvivője elmondta, mint ernyőszervezet, melynek az SZMPSZ is tagja, a kerekasztal feladatának tartja segíteni tagszervezetei oktatási területen végzett tevékenységét, illetve az együttműködést, közös fellépést elősegítendő közvetíteni az egyes pártok és szervezetek képviselői között. Ádám Zita az SZMPSZ programjában elfogadott oktatási jövőképről beszélt. A bevezetőben arra kereste a választ, mitől életképes egy társadalom, kik formálják azt, mi a közösségek életének alakításában, a kultúra átadásában a magyar iskolák feladata. A szövetség oktatásügyi jövőképének fontos elemei az önkormányzatiság, az iskolai autonómia, az oktatás szerkezetének átalakítása, az alkotó vita és a párbeszéd. A fórum résztvevői megegyeztek abban, hogy az oktatásügy érdekében konszenzusra, közös stratégia kialakítására és a megkezdett párbeszéd folytatására van szükség.

DSCF0203DSCF0165Az oktatáspolitikai műhellyel párhuzamosan a szakmai műhelyekben az állami oktatási programokban beálló változásokat, a napi pedagógiai munka során felmerülő problémákat és lehetséges gyakorlati megoldásokat taglalták az óvodai, alapiskolai alsó és felső tagozatos, illetve gimnáziumi szekciókban Szabó Edit, a komáromi Selye János Egyetem oktatója, Novák Mónika, az érsekújvári Czuczor Gergely AI igazgatója, Fekete Anikó, a dióspatonyi Móricz Zsigmond AI és Óvoda igazgatója, Matus Mónika, a szenci Szenczi M. Albert AI igazgatója és Morvay Katalin, a pozsonyi Duna Utcai Alapiskola és Gimnázium igazgatója vezetésével.

DSCF9947

A találkozó első napja a városházán szervezett ünnepi műsorral, az SZMPSZ díjainak kiosztásával és fogadással zárult.
A vasárnapi program első részeként a szekcióvezetők beszámoltak a szombat délutáni műhelymunkák eredményeiről, majd pódiumbeszélgetés következett Lovász Attila, a Szlovák Rádió és Televízió Nemzetiségi Adása igazgatójának vezetésével. A „Társadalmi összefogás, közös cselekvés a magyar iskolákért” című beszélgetés résztvevői Őry Péter csallóközcsütörtöki polgármester, Csáky Csongor, a Rákóczi Szövetség főtitkára, Géresi Róbert, Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspökhelyettese, Madarász Róbert, a komáromi Marianum Iskolaközpont igazgatója és Jókai Tibor, az SZMPSZ elnöke voltak.

DSCF0399
A pódiumbeszélgetést követően megérkezett a rozsnyói városháza nagytermébe Juraj Daxler oktatási miniszter, aki a tervezett előadása helyett közel egy órán keresztül a pedagógusok kérdéseire válaszolt. A miniszternek a legkülönbözőbb témákban tettek fel kérdéseket a jelenlévők, illetve néhány intézkedéssel kapcsolatban elégedetlenségüket fejezték ki – szó volt többek között a kisiskolák megszűnésének veszélyéről, az új kerettantervekről, az óraszámok módosításáról, de a szlovák oktatáshoz szükséges munkafüzetek és segédeszközök hiányáról, a tornatermek, sportpályák, iskolai étkezdék és konyhák felújításának finanszírozásáról is.

DSCF0416

Juraj Draxler – bár többször hangsúlyozta, hogy a párbeszéd híve és törekszik az együttműködésre – kevés kérdésre tudott egyértelmű, konkrét választ adni. Többnyire kitérően válaszolt arra hivatkozva, hogy még csak rövid ideje van a tárca élén, időt kért a vezetésben zajló személycserék miatt, néhány témával kapcsolatban elmondta, még folynak az egyeztetések. Több kérdésnél felmerült, hogy majd csak a parlament májusi ülésén foglalkoznak vele, és azt is megjegyezte a miniszter, hogy kérdéses, a tervekből mit sikerül elvégeznie a jövő márciusi választásokig.

DSCF0421
A kétnapos szakmai konferencia Tamás Erzsébet, az SZMPSZ Rozsnyói Területi Választmánya elnökének zárszavával és hagyományosan Czabán Samu szobrának megkoszorúzásával ért véget.

rozsnyovidek.sk, szöveg, fotó: Prékop I.

 kapcsolódó írásunk:
DSCF0384