Pályázati felhívás – Június 4-i Diákutaztatási Program 2015

Pályázati felhívás – Június 4-i Diákutaztatási Program 2015

A Rákóczi Szövetség immár 26 esztendeje járul hozzá a Kárpát-medencei magyarság sokoldalú támogatásához, a határon átnyúló magyar-magyar kapcsolatok erősítéséhez, többek között azzal is, hogy a Szövetség minden évben számos nyári tábort, találkozót, konferenciát, tanulmányutat szervez határon túli és magyarországi diákok részvételével. A Szövetség ennek keretében anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt bármely Kárpát-medencei középiskola számára, amely kész arra, hogy diákjai egy csoportját június 4-én, a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmával egy másik Kárpát-medencei országban lévő iskolához utaztassa, hogy ott közösen emlékezzenek, közös programot bonyolítsanak. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyar közösségek életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is.

Pályázni az alábbi online űrlap kitöltésével lehet:

http://www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_junius_4_diakutaztatas_2015

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2015. május 13. szerda

A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében – legfeljebb 200 000 Ft értékig átvállalja, a további költségek (szállás, étkezés) tekintetében a fogadó iskolákkal kell egyeztetni, így ezek a költségek a kiutazó vagy a fogadó iskolát terhelik!

A támogatás feltétele, hogy az utazó csoport a program megvalósulását követően (legkésőbb 2015. június 28-ig!) részletes úti beszámolót és 25 db, az utazást megörökítő fotót küld a Rákóczi Szövetség részére.

A beszámolók irodánkba történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben!

Diákutaztatási program

A pályázat feltételei:

–          Pályázhat minden Kárpát-medencei középiskola magyar diákcsoportja

–          A kirándulásnak 2015. május 15. és június 14. között kell megvalósulnia

–          Legalább egy határ átlépése

–      Az utazások célpontjai kizárólag a következők lehetnek: Magyarország, illetve Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Horvátország, Szlovénia magyarlakta területei (A

usztria nem!)

–          A pályázatban való részvétel és a számla kiegyenlítésének további feltétele, hogy minden utazó iskola a számla beérkezésével egyidejűleg beküld:

o   képek nélkül minimum két A/4 oldalas (azaz minimum 5-6000 karakter) írásos beszámolót elektronikusan (doc, rtf, stb.),

o   az utazók névsorát – egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése

és elküldése postai úton,

o   valamint legalább 25 db – az út fontosabb eseményeit megörökítő – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)

Az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően a jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében regisztráljuk, de a Rákóczi Szövetség ifjúsági szervezetével rendelkező iskolák előnyt élveznek az elbíráláskor. Az utazó csoportok számát – a határon túli partnereink által vállalt színhelyek számától és a rendelkezésünkre álló anyagi forrásoktól függően – május folyamán fogjuk megállapítani. A diákcsoport nagysága (a kísérő tanárokkal együtt) legalább 20 fő (1 busz) lehet.

A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától (diákok és kísérők együttesen):

–          20-25 fő:         100.000 Ft keretösszeg

–          26-30 fő:         140.000 Ft keretösszeg

–          31-35 fő:         150.000 Ft keretösszeg

–          36-40 fő:         180.000 Ft keretösszeg

–          41-     fő:         200.000 Ft keretösszeg

Kérjük, az online jelentkezési űrlapon szíveskedjenek kitölteni a partneriskolára és az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat is, és egyben szíveskedjenek csatolni a partneriskola igazgatójának támogatólevelét is! Amennyiben iskolájuk nem rendelkezik partneriskolával, a Rákóczi Szövetség szükség esetén közreműködik a kapcsolatfelvételben.

A pályázat elbírálásáról a Rákóczi Szövetség vezetősége dönt 2015. május 14-én. A pályázaton nyertes középiskolák névsora 2015. május 14-től olvasható internetes honlapunkon.

További információval Pálinkás Barnabás (palinkas.barnabas@rakocziszovetseg.hu, +36204557629), a program felelőse, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai állnak rendelkezésre.

-rozsnyovidek.sk, forrás: www.rakocziszovetseg.orgHagyj üzenetet