„Emlékhelyek” Diákutaztatási Program 2015 – pályázati felhívás

„Emlékhelyek” Diákutaztatási Program 2015 – pályázati felhívás

A Rákóczi Szövetség 2015 őszén a Diákutaztatási Program március 15-i, június 4-i és október 23-i pályázatain túl egy újabb lehetőséget kínál ifjúsági szervezettel rendelkező Kárpát-medencei középiskoláknak.

A Szövetség ennek keretében anyagi hozzájárulást és szervezési segítséget nyújt bármely ifjúsági szervezet számára, amely kész arra, hogy diákjai egy csoportját szeptember-október folyamán egy másik Kárpát-medencei országban lévő iskolához utaztassa, hogy ott közösen keressék fel a régió magyar emlékeit, történelmi nevezetességeit. Ez lehetőséget nyújt a diákok számára, hogy megismerhessék a Kárpát-medence különböző országaiban élő magyar közösségek életét, kultúráját, és egyben jó alkalom az ottani magyar iskolákkal való kapcsolatfelvételre is.

Az ifjúsági szervezettel rendelkező Kárpát-medencei középiskolák az „Emlékhelyek” Diákutaztatási Programon túl a hamarosan kiírásra kerülő Október 23-i Diákutaztatási Pályázaton is sikerrel pályázhatnak egy-egy utazás támogatására!

Jelentkezni az alábbi online űrlap kitöltésével lehet:

http://www.rakocziszovetseg.org/palyazati_adatlap_emlekhelyek_diakutaztatas_2015  

Az online pályázati adatlapok beérkezésének határideje: 2015. október 9. (péntek)

A pályázatokat a Szövetség vezetői folyamatosan bírálják el, a döntésről a pályázó középiskolákat a beküldés után 5 napon belül értesítjük.

A Rákóczi Szövetség a program keretében az utazási költséget – a megtett út és az utazók számának függvényében – legfeljebb 200 000 Ft értékig átvállalja, a további költségek (szállás, étkezés) tekintetében a fogadó iskolákkal kell egyeztetni, így ezek a költségek a kiutazó vagy a fogadó iskolát terhelik!

A támogatás feltétele, hogy az utazó csoport a program megvalósulását követően (legkésőbb 2015. november 13-ig!) részletes úti beszámolót, jelenléti ívet és 25 db, az utazást megörökítő fotót küld a Rákóczi Szövetség részére.

A beszámolók irodánkba történő beérkezése a pénzkifizetés feltétele is egyben!

A pályázat feltételei:

–          Pályázhat minden Ifjúsági Szervezettel rendelkező Kárpát-medencei középiskola, amely az ez évi adminisztrációs kötelezettségeinek eleget tett (éves beszámoló, éves munkaterv, tagdíjelszámolás)

–          Az „Emlékhelyek” Diákutaztatási Programon túl az iskola pályázhat az Október 23-i Diákutaztatási Pályázaton is!

–          A kirándulásnak 2015. szeptember 4. és november 1. között kell megvalósulnia

–          Legalább egy határ átlépése

–          Az utazások célpontjai kizárólag a következők lehetnek: Magyarország, illetve Románia, Szlovákia, Szerbia, Ukrajna, Horvátország, Szlovénia magyarlakta területei (Ausztria nem!)

–          A pályázatban való részvétel és a számla kiegyenlítésének további feltétele, hogy minden utazó iskola a számla beérkezésével egyidejűleg mellékeli a következőket:

o   képek nélkül minimum két A/4 oldalas (azaz minimum 5-6000 karakter) írásos beszámolót elektronikusan (doc, rtf, stb.),

o   az utazók névsoráról egy eredeti (!) jelenléti ív kitöltése és elküldése postai úton,

o   valamint legalább 25 db – az út fontosabb eseményeit megörökítő – fényképet (jpg, bmp, tiff stb.)

Az utazó csoportok számát – a határon túli partnereink által vállalt színhelyek számától és a rendelkezésünkre álló anyagi forrásoktól függően – szeptember folyamán fogjuk megállapítani. A diákcsoport nagysága (a kísérő tanárokkal együtt) legalább 20 fő (1 busz) lehet.

A támogatás mértékének megállapítása függ az adott csoport létszámától (diákok és kísérők együttesen) és a kalkulált útvonal hosszától:

–          20-25 fő:         100.000 Ft keretösszeg

–          26-30 fő:         140.000 Ft keretösszeg

–          31-35 fő:         150.000 Ft keretösszeg

–          36-40 fő:         180.000 Ft keretösszeg

–          41-     fő:         200.000 Ft keretösszeg

Felhívjuk a figyelmet, hogy 10 gyerekenként 1 kísérőt tudunk figyelembe venni az utazók létszámából számított támogatás megállapításánál!

Kérjük, hogy a legkedvezőbb ajánlatot adó utaztató cég/buszos vállalkozó szolgáltatását vegyék igénybe, így lehetőséget biztosítva arra, hogy minél több diákcsoport utazását támogathassa a Szövetség!

Kérjük, az online jelentkezési űrlapon szíveskedjenek kitölteni a partneriskolára és az utazást lebonyolító vállalatra vonatkozó adatokat, és egyben szíveskedjenek csatolni a partneriskola igazgatójának támogatólevelét is! Amennyiben iskolájuk nem rendelkezik partneriskolával, a Rákóczi Szövetség (szükség esetén) közreműködik a kapcsolatfelvételben.

További információval Pálinkás Barnabás (palinkas.barnabas@rakocziszovetseg.hu, +36204557629), a program felelőse, illetve a Rákóczi Szövetség központi irodájának munkatárasai állnak rendelkezésre.

– forrás: Rákóczi SzövetségHagyj üzenetet