Június 30-ig lehet jelentkezni a Közép-európai Tanulmányok Karára

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara meghosszabbítja a felvételi jelentkezési határidőt, hogy az egyetemen tanulni vágyó diákok minél megfontoltabban dönthessenek a továbbtanulásuk kérdésében. A felvételi jelentkezések beadási határideje 2016. június 30-ára módosul. A meghosszabbított jelentkezés a nappali tagozaton folytatott bakkaleurátusi tanulmányi programok iránt érdeklődők számára érvényes.

ketkA KeTK a következő tanulmányi programokra kínál felvételi lehetőséget:
szlovák‒magyar kétnyelvű ügyvitelszervezés, melynek elvégzésével a végzős hallgatók a két- és többnyelvű ügyvitelszervezés szaknyelvét elsajátítva közhivatalokban vagy cégekben képesek ellátni a modern és hatékony ügyvitelszervezés feladatköreit;
tolmács- és fordítóképzés magyar nyelv és kultúra – angol, német vagy szlovák nyelv és kultúra szakpárosításban, melynek elvégzésével tolmácsként, fordítóként, valamint nemzetközi intézmények, közigazgatási szervezetek munkatársaként érvényesülhetnek az abszolvensek;
közép-európai areális tanulmányok szak, melynek elvégzésével a hallgatók a művelődés területén, kulturális és szociális intézményekben, közigazgatásban, művelődési intézmények vezetésében, könyvtárakban, szerkesztőségekben és kiadóknál helyezkedhetnek el;
óvodapedagógus szak, melynek elvégzése óvodákban, napközikben és egyéb nevelési-oktatási intézményekben nyújt elhelyezkedési lehetőséget;
magyar nyelv és irodalom szakpárosításban (angol nyelv és irodalom, biológia, ökológia, esztétikai nevelés, etikai nevelés, francia nyelv és irodalom, fizika, geográfia, történelem, zenei nevelés, kémia, informatika, matematika, vallási nevelés, német nyelv és irodalom, ökonómiai szaktárgyak, pedagógia, pszichológia, orosz nyelv és irodalom, szlovák nyelv és irodalom, spanyol nyelv és irodalom, olasz nyelv és irodalom, képzőművészeti nevelés, polgári nevelés), a tanárképzés abszolvensei alap- és középiskolákban, valamint további nevelési-oktatási intézményekben érvényesülhetnek.

A tanulmányi programok részletes leírását, valamint az oktatott tárgyak listáját a http://www.felvi.fss.ukf.sk oldalon lehet elolvasni.
A jelentkezéseket elektronikusan vagy nyomtatott formában lehet benyújtani. Bővebb információkért látogassanak el a kar hivatalos honlapjára: https://www.fss.ukf.sk/hu/studium

  • ketk