Anna Daučíková intermediális művész provokatív kiállítása a Galériában

A Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában július közepén nyílt és augusztus 30-ig látogatható Anna Daučíková intermediális művész kiállítása. A megnyitón Pavol Lackanič, a múzeum igazgatója köszöntötte a megjelenteket, majd Silvia L. Čúzyová és Noro Lacko, a kiállítás kurátorai bemutatták a különleges tárlat tartalmát és a művész alkotásait.

5A Rožňavské radiály (Rozsnyói radiálisok) elnevezésű kortárs képzőművészeti rendezvénysorozat negyedik évfolyamának második kiállítása válogatást nyújt Anna Daučíková munkásságából – első alkalommal fordul elő, hogy a teljes kiállítást egy művészegyéniség alkotásainak szentelik. Ennek fő oka egyedülálló művészeti és életpályájában rejlik. Anna Daučíková intermediális művész és queer aktivista, aki egyebek mellett, életének egy szakaszában hangját és arcát kölcsönözte az Inakosť (Másság) mozgalomnak. Jelenleg Prágában, a Képzőművészeti Akadémián dolgozik pedagógusként és rektorhelyettesként, és munkássága egyúttal elismert a nemzetközi művészeti életben. Művészi kvalitásai mellett nyíltságáról, emberi bölcsességéről és elszántságáról is ismert – vallották a kiállítás kurátorai.

3Daučíková rozsnyói kiállításán két témakör jelenik meg, mindkettőben három rövid videó található. Az első témakör a művésznő által „talált“, feljátszott és így kisajátított, nyilvános területen zajló helyzeteket mutat be, melyek együttes elnevezése Ordinary Voyeurism, amit mindennapi vagy hétköznapi voyerizmusnak fordíthatnánk. Ezen tanulmányok témája a testiség, az emberi test a társadalomban és a társadalmi testi kommunikáció. Az „Ako sa máte / Wie geht es Ihnen” (Hogy van) című videó egy, valószínűleg kolduló nő testét mutatja be, mely (talán pszichózissal küzdve) az áldozat ritualizált, ugyanakkor a zsákmányát őrző ragadozó mozgására kényszerül. A „Hogy van?“ kérdéssel indítja a szereplő a kommunikációt a kiválasztott áldozattal és ezzel belép egy idegen egyén személyes terébe. A „Každodenný voyerizmus – Žena / Ordinary Voyeurism – A Woman“ (Hétköznapi voyerizmus – Nő) éppen ellenkezőleg, egy sértetlen, önmagába zárt testről szóló tanulmány. A harmadik „Každodenný voyerizmus – Koncert / Ordinary Voyeurism – Concert” (Hétköznapi voyerizmus – Koncert) című videó férfiak közötti önkéntelen tapintásos kommunikáció tanulmánya – a kezek spontán baráti érintkezését örökíti meg.
A videók második témaköre a testiség, szexualitás, a nemi és szerep elvárások és indetermináció három különböző metszetének problematikáját mutatja be. A „Staráme sa o vaše pohľady / We Care About Your Eyes” (Törődünk az önök tekintetével) című videó egyrészt a szexualitás pornografikus ábrázolásának élesen kritikus és provokatív, talán feminista problematizálása, mely a nézőt a voyer pozíciójában tartja, és tárgyiasítja az ábrázolt személyt. Itt azonban a művésznő megfordítja ezt a megszokott pornografikus helyzetet, és a passzív néző válik objektummá, míg az aktív szereplő kéjesen élvezi homályos és elbizonytalanító játékát. A videó fontos aspektusa a férfi és női nem ellentétének játékos áttűnése is.

7Ha van valami domináns Anna Daučíková képzőművészeti érzékelésében, akkor az a tapintás fontos szerepe, annak ellenére, hogy vizuális-videó anyaggal dolgozik – állítják a kiállítás szervezői. Ezt legnyíltabban az utolsó két bemutatott videóban látni. A tapintásos érzékelés mindkét esetben eszköz és téma is, alakítja a történetet és főszereplője is. A “Domáce cvičenie / Home Exercise“ (Házi gyakorlat) című videó témája a kesztyűk kölcsönös varrása és összefűzése, amire a közösülés metaforájaként, esetleg szexuális játékként tekinthetünk. Érdemes megfigyelni, milyen minimális eszközzel képes A. Daučíková megjeleníteni a témáját és megalapozni a videó fojtott atmoszféráját. Ha a „Staráme sa o vaše pohľady“ című videó kritikus nézőpontot nyújtott, a „Domáce cvičenie“ a szexualitás helyeslő, játékos formáját hozza. Mindkét mű a nemi aktus metaforikus ábrázolása. A mosogatás, mint a nemileg nőknek „rendelt“ tevékenység a fő témája a “Chtónické pozdravy pre Camille Paglia / Chtonian Greeting for C. Paglia“ című videónak. Mint a cím is mutatja, a videó témája a metaforikusan rejtett nemileg tisztázatlan erotizmus. Camille Paglia, akinek a videót ajánlja a szerző, feminista filozófus, aki az ember-nő átélésben a testiség szerepét vizsgálja.

6Anna Daučíková kiállítása 2016. augusztus 30-ig tekinthető meg a Rozsnyói Bányászati Múzeum főtéri Galériájában (Bányászok tere 25.).

  • pr-i, rozsnyovidek, fotó: Rozsnyói Bányászati Múzeum