1956-os irodalmi- és történelmi pályázat

1956-os irodalmi- és történelmi pályázat

A Rákóczi Szövetség és a Rákos Mezeje Egyesület irodalmi/történelmi pályázatot hirdet 1956. október 23. tiszteletére Kárpát-medencei magyar középiskolások, valamint I-II. éves főiskolások/egyetemisták részére az alábbi 3 témában:

I. Nagy idők tanúi voltak

Idősebb családtagokkal, barátokkal, az események még élő tanúival készült interjúk vagy memoárok alapján

II. „Csönd van, mintha nem is rezzennénk S rohanunk a forradalomba”

Jelentős költői alkotások az ötvenes években (Nagy László, Illyés Gyula és mások versei)

III. Így látta Németh László / Bibó István /Albert Camus a magyar forradalmat

1956 képe és jelentősége egy jelentős gondolkodó egy művében, pl. Németh László A magyar forradalomról c. műve alapján

A dolgozatban – személyes beszélgetések, memoárok, monográfiák alapján – a választott főtémát kell feldolgozni pályakép/portré megrajzolásával, ill. tanulmány, történelmi esszé vagy interjú-füzér formájában. Irodalmi alkotás (novella, elbeszélés, vers) elkészítése is lehetséges, amit különdíjban részesítünk. A Rákóczi Szövetség honlapján az ajánlott (de nem kötelezően választandó) verscímek listáját is csatoljuk.

A pályaművek formai követelménye: 4-10 oldal terjedelem, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárt, hivatkozások, felhasznált szakirodalom. A pályaművet a kitöltött jelentkezési lappal együtt nyomtatottan és elektronikusan kell beküldeni az alábbi címekre:

A pályázatra jelentkezni a Rákóczi Szövetség honlapján lehet a pályamunka feltöltésével egy időben:

http://www.rakocziszovetseg.org/jelentkezesi_lap_1956_palyazat_2016

A pályázat díjazása: 1. díj: 30 ezer forint, 2. díj: 20 ezer forint, 3. díj: 10 ezer forint. A legjobb dolgozatok szerzői meghívást kapnak a Rákóczi Szövetség október 21-23. között Budapesten megvalósuló Gloria Victis 1956 elnevezésű emlékünnepségére és ifjúsági találkozójára.

A pályázat beadási határideje: 2016. október 2. (vasárnap)

További információ a Rákóczi Szövetség központi irodájától kérhető a következő e-mail címen: info@rakocziszovetseg.hu

forrás: www.rakocziszovetseg.orgHagyj üzenetet