VI. Legere Irodalmi Verseny – felhívás

„Gondold meg, hogy csak az ember olvas.”
(Márai Sándor: Füveskönyv)

A Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a Közép-európai Tanulmányok Kara, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács, valamint az Arany A. László Polgári Társulás
a 2016/2017-es tanévben irodalmi versenyt hirdet középiskolás diákok számára.

A verseny témája:
MIKSZÁTH KÁLMÁN ÉS A KORTÁRS MAGYAR IRODALOM

A verseny célja:
Mikszáth Kálmán életművének jelentősége indokolja, hogy kitüntetett figyelmet szenteljünk a pályakép minél rétegzettebb megismertetésének, emellett felhívjuk a figyelmet a Mikszáth-hatás jelenlétére a kortárs magyar irodalomban. A versenyfeladatok Mikszáth Kálmán és néhány kortárs magyar szerző művein keresztül a különböző szövegértelmezési technikák elsajátítását, az élményszerű befogadást és műértelmezést, az irodalomtörténeti és -elméleti ismeretekben való elmélyülést, a kommunikációs készség fejlesztését, illetve az olvasás iránti pozitív(abb) attitűd kialakítását eredményezik. A Legere Irodalomverseny az érettségire való, négy éven át zajló felkészítést és felkészülést szolgálja.

A verseny célcsoportja:
3 fős középiskolás (gimnázium, szakközépiskola, szakiskola) csoportok vehetnek részt a versenyen, az egyes tagok különböző évfolyam diákjai is lehetnek. Egy-egy szaktanár kategóriánként csupán egy csoporttal nevezhet be a versenybe. Több csoport érdeklődése esetén házi forduló szervezésére biztatjuk az iskolákat.

A verseny helyszíne:
Konstantin Filozófus Egyetem
Közép-európai Tanulmányok Kara
Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet
Drážovská 4, 949 74 Nitra

A verseny menete és időpontjai:
A verseny 3 feladatlap kitöltéséből, illetve 1 prezentáció készítéséből áll. A feladatlap sikeres kitöltésének feltétele néhány házi olvasmány alapos megismerése. A felkészülést Mikszáth- és kortárs szövegekkel kapcsolatos tanári előadások segítik. Az előadások szövegét és az olvasmánylistát a csoportok elektronikus formában is megkapják. A Legere Irodalmi Verseny korábbi évfolyamainak anyaga itt érhető el:

http://magazin.fss.ukf.sk/hu/category/magazin/tanitas/

A vetélkedő három találkozást igényel, melyekre 2016. október 19-én, november 24-én és december 19-én kerül sor. Az 1. fordulón Mikszáth Kálmán Különös házasság című regénye elolvasását kérjük számon. A verseny részletes programjáról minden forduló előtt e-mailben értesítjük a regisztrált csapatokat.

Az egyes találkozók során a kísérő pedagógusok számára ingyenes szakmai továbbképzést biztosítunk.

Jelentkezés:
Minden jelentkező iskolából 2016. szeptember 30-ig elektronikusan, e-mailben kérjük a mellékelt táblázat visszaküldését a verseny címére: legere.irodalomverseny@gmail.com. A sikeres regisztrációról e-mailben értesítünk mindenkit. A versenyen és szakmai továbbképzésen való részvétel díjtalan.

A verseny lebonyolításáért a Nyitrai Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet, a Közép-európai Tanulmányok Kara, a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács és az Arany A. László Polgári Társulás a felelős.
Kapcsolattartó személy:
Petres Csizmadia Gabriella – 0907/212393
N. Tóth Anikó – 0918/497612

Díjazás:
A tesztek kitöltése és a prezentáció bemutatása külön versenynek számít. A legmagasabb pontszámot elért csapatok elismerő oklevélben, könyvjutalomban és egyéb ajándékokban részesülnek.

Letölthető NEVEZÉSI LAP