A képzőművészeti alkotás értelmezése az oktatásban – módszertani nap pedagógusoknak

A MALOM 2016 című kiállítás keretében, gimnazisták számára szervezett sikeres galéria-pedagógiai program után újabb érdekes múzeum-pedagógiai esemény zajlott a Rozsnyói Bányászati Múzeum Galériájában. A pedagógusokat megszólító, „A képzőművészeti alkotás értelmezésének felhasználása az oktatási folyamatokban“ elnevezésű módszertani napot a múzeum a Kassai Módszertani-Pedagógiai Központtal közösen szervezte meg.

1Mint Badin Gabriella, a múzeum munkatársa nyilatkozta, a kortárs művészet a világ absztrakt módon való látásával és alkotó, kreatív ábrázolásával van tele, mely a mai fiatalság számára első látásra nehezen értelmezhető. A módszertani nap témája erre a problémára kereste az iskolai órákon is alkalmazható kreatív, megfelelő megoldásokat.
A bevezető elméleti rész a rozsnyói Óvoda, Fábry Zoltán Alapiskola és Szakközépiskola termeiben zajlott, melynek keretében a pedagógusok előadásokat hallhattak a képzőművészeti alkotások tartalmi és formai elemzéséről, a fogalmak elméleti magyarázatáról, a művészeti alkotással való munka módszertanáról, a képzőművészeti alkotás tartalmi és formai elemzésének eljárásairól és lehetőségeiről, valamint a képek értelmezésének különféle módjairól – tájékoztatott a múzeum munkatársa. A módszertani nap elméleti része után a gyakorlati képzés következett a Galériában, konkrét kiállítás meglátogatásával.
A Bányászati Múzeum Galériájában a gyakorlati képzés elsősorban a kiválasztott művel kapcsolatos képzőművészeti tevékenységekben, szabadidős programokban és más alternatív megközelítési formákban rejlő lehetőségről szólt, illetve a művészi alkotás kreatív felhasználásáról az oktatási folyamattal egybekötött alkotó játék során. A résztvevő pedagógusok először megismerkedtek az intézmény múzeum-pedagógiai és galéria-pedagógiai tevékenységeivel, melyekről az Élő múzeum című aktuális projekt kapcsán Badin Gabriella múzeumpedagógus mesélt.

8
Ezt követően a résztvevők közvetlenül a kiállítótermekben tanulták „olvasni“ és értelmezni a képzőművészeti alkotásokat, miközben azok absztrakt vonásaira összpontosítottak, melyeknek a posztmodern képzőművészetben kiemelt helye van. Fecsó Szilárd képzőművész-tanár vezetésével – aki egyúttal a módszertani-pedagógiai központ munkatársa és a program lektora is – felosztották a képeket és egyenként oldották meg a felvázolt feladatokat (hogyan értelmezték a kép témáját, mit ábrázol a művész, milyen színeket használt ehhez, és hogyan lehet magát a művet kreatívan interpretálni). Később az így meghatározott leírásokat összekeverték, véletlenszerűen kiosztották a jelenlévő tanárok között, a feladat pedig az volt, hogy mindenki ismerje fel az adott alkotást a leírás alapján. A foglalkozás nagyon érdekes volt, egyúttal kiváló példaként szolgált arra, miként tudják a pedagógusok a későbbiekben felhasználni ezt a játékot az oktató-nevelő folyamatban, megtanítani a gyerekeknek helyesen értelmezni az absztrakt művészetet és kreatívan dolgozni vele.

A módszertani nap célja az volt, hogy felfrissítse és elmélyítse a tanítási folyamatok tervezésének és megvalósításának képességét a képzőművészeti órákon a galériában és az iskolában, éppen a képzőművészeti alkotások értelmezésére összpontosítva. Az ezekhez hasonló galériai-oktató módszertani napok szervezése és azokon való aktív részvétel rendkívül fontos a múzeum számára, hiszen így új látogatókat szerezhet, akik nemcsak vizuálisan érzékelik, hanem helyesen is értelmezik az alkotásokat – zárta beszámolóját Badin Gabriella.

  • pr-i, rozsnyovidek, fotó: Rozsnyói Bányászati Múzeum