Újra Nyitrán találkoztak a legjobb helyesírók

Február 7-én került megrendezésre az Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny szlovákiai országos fordulója, immár hagyományosan a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Karán. A verseny főszervezője az egyetem Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézete, a verseny lebonyolítója és gesztora Szabómihály Gizella nyelvész volt, ő vállalta magára a versenyfeladatok összeállítását is. Az ország különböző tájairól érkező 24 versenyző két kategóriában mérte össze tudását (gimnázium, szakközépiskola), és egy tollbamondás megírásával, valamint egy helyesírási feladatlap kitöltésével adott számot a felkészültségéről. A diákok tudását a Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet nyelvésztanárai értékelték.

A diákok megmérettetésének ideje alatt a kísérő tanárok szakmai programon vettek részt: az intézet nyelvészeinek a középfokú oktatásban is hasznosítható témájú előadásait hallgathatták meg. Az előadások sorát A retorika oktatása középiskoláinkban a tankönyvek tükrében című előadásával Sándor Anna nyitotta meg, aki négy nyelvtankönyv elemzése alapján mutatott rá a retorikaoktatás hiányosságaira. Vančoné Kremmer Ildikó A kétnyelvű oktatás és az identitás összefüggései című előadásában a nem anyanyelvi iskolaválasztásból, tannyelvválasztásból adódó nyelvcsere és az identitásvesztés összefüggéseire hívta fel a hallgatóság figyelmét. Kozmács István Többközpontú magyar nyelv? című előadásában azokra a nyelvi mítoszokra mutatott rá, melyek az egyes nyelvváltozatok kiemelt pozíciójára vagy alárendelt helyzetére vonatkoznak.

hely1
A feladatlap-kitöltést és szakmai előadásokat követően a szervezők ebéddel vendégelték meg a résztvevőket, majd a feladatok szóbeli bemutatására és értékelésére, illetve az eredmények kihirdetésére került sor. A verseny gimnázium kategóriájának győztese Bánki Bence, a komáromi Selye János Gimnázium diákja lett (felkészítő tanár: Farkas Adrianna), a 2. helyen Papp Zsuzsanna Tímea, a pozsonyi Duna Utcai Gimnázium diákja végzett (felkészítő tanár: Iró Erzsébet), a 3. helyezést Finta Viktória, a Selye János Gimnázium diákja nyerte el (felkészítő tanár: Spátay Adrienn). A szakközépiskolák kategóriájában a Gútai Magyar Tanítási Nyelvű Magán Szakközépiskolából érkező Calin Veronika bizonyult a legjobbnak (felkészítő tanár: Kürthy Irén), másodikként Pongrácz Emese, a Szenci Közös Igazgatású Magyar Tannyelvű Iskola diákja végzett (felkészítő tanár: Szabó Eszter), a harmadik hely pedig Takács Viktóriát, az Ógyallai Építőipari Szakközépiskola diákját illette (felkészítő tanár: Patus János). A legeredményesebb diákok továbbjutottak a gyulai Erkel Ferenc Gimnázium által szervezett Kárpát-medencei döntőre. Minden résztvevőnek és díjazottnak szívből gratulálunk!

csg