Felhívás – a szabadságharc áldozatainak emlékére állított kopjafa felújítására gyűjtenek

Felhívás – a szabadságharc áldozatainak emlékére állított kopjafa felújítására gyűjtenek

A Csemadok kassai titkársága felhívással fordult szerkesztőségünkhöz, melyet az alábbiakban közlünk:

FELHÍVÁS
Tisztelt címzettek !
Azokat szeretnénk megszólítani, akik szívükön viselik a magyar történelem jeles napjait és évfordulóit.
Nagyon sokan tudják, hogy Kassán minden évben rendszeresen megünnepeljük március 15-ét, az 1848/49 –es Szabadságharc és Forradalom évfordulóját. Bizonyosan sokan részt vettek az elmúlt években azokon a koszorúzásokon és istentiszteleteken is, amelyeket a városhoz közeli Magyarbőd településen tartottunk annak emlékére, hogy a szabadságharc kassai csatájának áldozatait annak idején ebben a községben szolgáló református lelkész merte csak eltemetni. Az áldozatok tiszteletére 1991-ben emlékoszlopot – kopjafát – állított a helyi Csemadok. Ennél a kopjafánál emlékezünk rendszeresen, hiszen a kassai honvéd szobrot annak idején Csehszlovákia megalakulása után a cseh légionáriusok lerombolták.
A kilencvenes évek elején elhelyezett emlékoszlop földben lévő részét nem kezelték kellően, így az mára szétmállott. Idén a március 12-re – vasárnapra – tervezett magyarbődi megemlékezésen szeretnénk felavatni a hasonmás oszlopot, amelynek elkészítése már megkezdődött.
Sajnos a megvalósításhoz szükséges összeg csak részben áll rendelkezésre, hiszen a helyszínül szolgáló temető rendbe hozása és rendezése is tetemes összeget emésztett fel. A gyönyörűen, sétánnyal kialakított sírkertben már járólapokkal burkolt térség és annak közepén szigetelt betongödör várja az új emlékoszlopot.
Az építési munkálatokhoz eddig a helyi önkormányzat, a református egyház, Magyarország Kassai Főkonzulátusa és a helyi Csemadok járult hozzá.
Szeretnénk, ha a kassaiak is támogatni tudnák a munkálatokat.
Ennek érdekében gyűjtést indítunk. A hozzájárulást Csemadok tagsági bélyeg formájában szeretnénk megvalósítani. A bélyegek nem jelentenek semmiféle kötelezettséget azoknak, akik nem kívánnak a szervezet tagjaiként tevékenykedni, csak a felajánlott összeg ellenértékéül szolgálnak. Az így befolyt összeget adományozzuk az emlékoszlop céljaira.
A támogatás alsó határa 1,00 Euro. A felső határt mindenkinek a lehetősége szabja meg.
A megvalósítás támogatása:
készpénzben, személyesen a Csemadok kassai titkársága címén (Kassa, Kovács utca 38), vagy átutalással az OTP Banka Slovensko Košice, Murgaš utcai fiókjában az
SK71 5200 0000 0000 0559 7424 számlaszámra.
SVIFT kód: OTPVSKBX
A tagsági bélyeget azok számára, akik a Csemadok titkárságát meglátogatják, személyesen adjuk át, akik az összeget átutalással küldik, azoknak postai úton juttatjuk el. A gyűjtés az avatás napjáig, tehát március 12-ig tart.
Köszönjük !
Találkozunk Magyarbődön 2017. március 12-én, vasárnap az új emlékoszlop avatásán.

  • rozsnyovidek, fotó: felvidék.ma


Hagyj üzenetet