Regionális szemléletmód és színvonalas szakmai gyakorlat a nyitrai Idegenforgalmi Tanszéken

A nyitrai Közép-európai Tanulmányok Kara legfiatalabb tanszéke, az Idegenforgalmi Tanszék a közép-európai térségben jártas idegenforgalmi szakemberek képzését biztosítja. Ennek értelmében az itt végzett hallgatók a különböző gazdasági, jogi, szociális, kulturális, földrajzi adottságokat speciális szemszögből, a regionalitás jegyében és összefüggéseiben közelítik meg. A regionális idegenforgalom szak végzősei szakmai felkészültségük révén képesek hatékonyan szervezni és menedzselni az idegenforgalmat és szállodaipart. A végzős hallgatók a turizmus területén rendelkeznek a termékkínálatok és programok készítéséhez szükséges megfelelő szakmai tudással, valamint képesek munkaközösségeket irányítani. Általános áttekintést kapnak a vállalati pénzügyekről és a számvitel alapjairól, elsajátítják az idegenvezetés alapjait és a szakmai partnerekkel való hatékony kommunikáció szabályait is. A magyar és szlovák nyelven is tanulható szakról a tanszékvezetőt, PhDr. Zuzana Palenčíkovát, PhD kérdeztük.

– Hogyan jelenik meg a regionalitás az idegenforgalmi programjukban?
A regionális szemléletmód tanulmányi programunk alapvető koncepcióját alkotja, és vezérfonalát képezi minden szaktantárgyunknak: az idegenforgalmi geográfiának, a nemzetközi kapcsolatoknak, a regionális fejlesztésnek, menedzsmentnek és marketingnek, stb. Arra törekszünk, hogy az elméleti ismereteken túl a gyakorlati oktatásban is a regionalitásra fókuszáljunk. Ezt egyrészt a hallgatók számára szervezett exkurziókon belül valósítjuk meg, másrészt számos elismert, regionális fejlesztéssel vagy politikával foglalkozó gyakorlati szakembert látunk vendégül egy-egy workshop vagy előadás keretén belül intézményünkben.

– A gyakorlatorientáltság a regionális idegenforgalom programban különösen fontos szerepet tölt be. Hogyan valósul meg ez a koncepció a hallgatók szakmai gyakorlatának szervezésében?
– Tanszékünkön speciális gyakorlatozási rendszert dolgoztunk ki, mivel a hallgatók három hónapos összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt. A diákok olyan intézményekben, vállalkozásokban szerezhetnek szakmai gyakorlatot, amelyekkel a kar szerződést köt – ezzel is a képzés színvonalát és hasznosságát szeretnénk biztosítani.

– Ön mit tart a legfontosabbnak az idegenforgalmi szakemberek képzésében?
– A jó képzés kulcsát a megfelelő motiváció jelenti, aminek tanárra és diákra egyaránt érvényesnek kell lennie. Kiemelten fontosnak tartom az elméleti ismeretek és gyakorlati tapasztalatok intenzív összekapcsolását. Ennek értelmében törekszünk minél több tanulmányi kirándulást, szakelőadást, kiegészítő tanulmányokat, színvonalas szakmai gyakorlatot és részképzési lehetőséget biztosítani a hallgatóinknak.

Köszönöm a beszélgetést!

-pg-