Így látom én a kitelepítést – esszéíró verseny

A Katedra folyóirat „Így látom én a kitelepítést” címmel esszéíró versenyt hirdet az alapiskolák felső tagozatos tanulói számára, melynek témája – ahogy a cím már előzetesen utal rá – az 1947-1949 között lezajlott lakosságcsere és a szlovákiai magyarok Csehországba való deportálása.

Idén emlékezünk meg a hetven éve történt tragédiáról, amelynek eredményeképp több mint százezer szlovákiai magyart telepítettek kényszerrel Magyarországra és hurcoltak el Csehországba. Ma is élő kitelepítettek – akik hetven éve javarészt gyerekek voltak még – számtalanszor beszámoltak, beszámolnak arról, miként fáradoztak azon, hogy emlékezetükben megtartsák szülőföldjük legalább néhány, számukra kedves emlékét, s idegen földön való felnőtté válásuk során ezekből az apró mozaikkockákból táplálkozott soha nem múló igényük, hogy kapcsolatukat a szülőföldjükkel mindmáig fenntartsák.
Versenyünk témája nem a történelmi tények felsorolása és elbeszélése. Arra vagyunk inkább kíváncsiak, hogy a kitelepítettek kiállása a szülőföld mellett milyen mértékben szólítja meg a ma fiataljait; a tanulók hogyan látják és értelmezik a hetven éve történt tragédiát; van-e kitelepített ismerősük, rokonuk, akinek elbeszéléséből a puszta tények ismeretén túl a haza és az otthon szeretetéről is tanultak.

Az esszék terjedelme: 1-2 oldal
Beküldési határidő: 2017. november 20.
Az eredmények kihirdetésének időpontja: 2017 decembere

A beérkező munkákat négytagú zsűri értékeli:
Doc. Simon Attila, PhD., a Selye János Egyetem Történelem Tanszékének tanszékvezetője, a Fórum Kisebbségkutató Intézet ügyvezető igazgatója
Mgr. Angyal László, PhD., a Katedra Történelemverseny szervezője, történelemtanár
Mgr. Presinszky Ágnes, a Katedra Történelemverseny volt gesztora, történelemtanár
Mgr. Tóth Tibor, a Katedra Földrajzverseny szervezője, történelemtanár