A múzeumban az 1968 augusztusában lezajlott eseményekre emlékeztek

A Rozsnyói Bányászati Múzeum, Kassa megye kulturális intézménye előadással, filmvetítéssel, a megszállás ma is látható nyomainak és az áldozatok emlékét őrző hely felkeresésével emlékezett meg Csehszlovákiának a Varsói Szerződés hadseregei általi lerohanásáról.

2018. augusztus 21-én közel ötven fős közönség vett részt a múzeum „1968 augusztus“ című rendezvényén – tájékoztatott PhDr. Erika Hermélyi Gecelovská, a múzeum propagációs osztályának munkatársa. A program egy rövid videódokumentum levetítésével kezdődött, “Rozsnyó, 1968. augusztus 21.“ címmel, mely a katonaság pontosan ötven évvel ezelőtti rozsnyói átvonulását örökíti meg. A közönség ezt a rövid dokumentumfilmet új, digitalizált formában tekinthette meg.

A vetítés után következett Mgr. Pavol Horváth előadása, melyben ismertette a katonai bevonulást megelőző eseményeket is. Az előadást követő beszélgetésbe bekapcsolódtak a jelenlévők is, akik elmesélték saját, vagy hozzátartozóik emlékeit erről az időszakról. A városban tett rövid séta során megtekintették az egyes épületeken a megszállás még máig is látható nyomait. Végezetül a résztvevők Štefan Ciberaj emlékművénél megemlékeztek az ötven évvel ezelőtti tragikus események áldozatairól.

  • pre-i, rozsnyovidek