Andrássy Dénes gróf születésnapjára

Amikor a jótékonyságáról ismert Franciska grófnét nagy pompával örök nyugalomra helyezték a krasznahorkaváraljai mauzóleumban, férje, Andrássy Dénes gróf az alábbi verset írta szeretett felesége emlékére.

1. Isten hozott hát! Napjaim angyala, Isten hozott utolsó otthonodban!
Melyet a szülőföldre építettem;
Legyen ez nyughely és templom!
Itt, hol atyáim bölcsője állt,
Szerelmes kezeimmel itt óvlak meg Téged, kincsemet.

2. Magam mentem érted idegen földre,
S hoztalak drága szülőhazámba!
Legyen ez második drága édesanyád!
Itt védelmet nyújtanak neked a márvány falak!
És Kedves, mindig lásd a csodálatot,
Ahogy hűséges őrzőkként sírboltod körülállják!

3. Lásd! Utolsó utadon mi mindannyian Téged üdvözlünk!
A gyászlobogók lengedeznek!
A diadalmenetnél és a gyászmelódia alatt mindenki örömkönnyes szemekkel áll!
Üdvözölnek itt a mezők, s az erdő!
Ahonnan elfojtott gyász visszhangja hallik!

4. Azon rossz dolgod mögött feltűnve lépkedni,
Aki mérges helyzeteinkben összeveszített;
Kik örökké egymással veszekednek, kiabálnak
Mintha ma általad sebezhetetlenné válnának!
Gazdag, szegény, fiatal, idős nyújt testvéri kezet
Magas, alacsony, gazda és művész karol át egy országot!

5. Az árváink, kik a tudást hírül adják,
Ők tanítanak bennünket, igaz volt, szép volt, jó volt,
Kutatni az igazságot, művészetet és az erkölcsöt,
Ezen nyugszik a mi szociális építményünk:
Amik amúgy az életben nem ismertek,
De ma kéz a kézben járnak az országban!

6. És ők, kik a különböző templomokban tanítanak,
Kik irányító anyahangon beszélnek, –
Látni, ahogy tiltanak különféle osztályokat
A gyászmenet, – mint a testvéri bátorság!
Igen? – Ma talán megszakad ez az arany időszak,
Mindent széjjelszed, mi egymáshoz van rendelve?!

7. Én, én is itt lépkedek közvetlenül köztünk
És csendes örömmel vidáman gondolok erre:
Az új tanítás nekik mindőjüknek hasznára válna,
A testvérek ma megpihennek a tanítások parancsa szerint, –
Mely tanítások papnője ő volt. –
Az angyalnak, ki az enyém, ma babér tűnik elő!

8. A tanításnak és a hitnek, mit ő tanított,
És mit munkálkodva a valóságban adott:
Kötelességből mindig a jót, a teremtőt gyarapítani
Ezt szerette és boldoggá is tette őt. –
A szeretet legyen mindig a fény mindannyiunkban,
Jót tenni – ez a fő kötelességünk!

9. Ah, cselekedhetnénk mindannyian ekképpen!
Örvendezve feleinkkel tenni a jót!
Szeretettel és részvéttel utakat megváltoztatni,
Veszekedést, civakodást és viszályt nyugodni hagyni!
Így lenne országunk a mennyek országa!
Köztünk mindenki azonnal hőssé válna!

10. Ezért légy üdvözölve ezen a vidéken,
Itt hol halotti szellemednek a sírboltot építettem!
Lelked vigyázza a szeretet gyümölcsét,
Melyet Te rám, apostolodra bíztál!
Legyen sírboltod templom,
Mely kötelességteljesítésre hív!

11. Békéd harsanjon fel a mezőkön!
Neked új uralkodónőnek – a dicshimnuszban!
Neked, ki most itt az ősi földön a szeretet és kötelességteljesítés
új kötelékét megalapozod.
Áldásra kulcsolom össze kezeimet.

12. És várom míg csendben lejár az én időm.
Bárcsak hamarosan rád találnék az örök létben!
A viszontlátásra mindig készen állok! –
Ágyazzanak meg neked a sírboltban! – aludj ott édesen!
Szívből üdvözöl –
A Te Dénesed!

„1835. november 19-én született Várhosszúréten Andrássy György és Königsegg Aulendorf Franciska gyermekeként Andrássy Dénes gróf. Hónapok óta kutatom az ő, és neje Hablawetz Franciska grófné életét” – avatott be munkájába Ambrus Ferenc, akinek írásai portálunkon is olvashatók. „Kutatásaimról több nyomtatott és világhálós újságban is beszámoltam, valamint vetített képes előadásokat tartottam. Mindezt háttérmunkaként végzem, mert célom egy róluk szóló regény megírása. Amikor élő szóban beszélek a rejtélyes grófi párról, részleteket is felolvasok a készülő munkámból. Kutatásaim során olyan dolgokat is találtam, amik eddig ismeretlenek voltak Dénes gróf szülőföldjén, így az Andrássy Múzeumban is. Az ő születésnapja alkalmából most két kis felfedezésemet mutatom. Az egyik egy, Andrássy Dénes által eredetileg német nyelven feleségéhez, Franciskához írott verse. Ezt a betléri kastélymúzeumban találtam, és a közelmúltban fordíttattam le. A másik egy bécsi, a Mariahilferstrasse 18. szám alatti palota – áruház, aminek a helyén állt 1894-ig az az épület, amiben a bonni egyetem elvégzése után, majd a bécsi császári udvarnál elfoglalt állása idején Andrássy Dénes lakott.”

Az egyetem elvégzése után ebben a bécsi házban lakott Andrássy Dénes

A Mariahilferstrasse 18. szám alatti ház ma, előtérben a titokzatos grófi pár történetét, közös életük helyszíneit kutató Ambrus Ferenc.