A Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia elmaradhatatlan

A Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia elmaradhatatlan

A kiszámíthatatlan helyzet ellenére 2020 november végén megrendezésre került a jubileumi, XV. Felvidéki Tudományos Diákköri Konferencia a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a Selye János Egyetem (SJE), a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (KFE KETK), a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT) és a Diákhálózat (DH) mint főszervezők közreműködésével, az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) programja, a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK), valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) védnöksége alatt.

A staféta idén a Selye János Egyetemnél volt, otthont azonban sajnos a virtuális tér tudott csak adni a konferenciának. Az egész évi bizonytalanság nem vette kedvét a diákoknak, hiszen 6 szekcióban 33 versenyző nevezett az FTDK-ra. Az eredmények a következőképpen alakultak:

Természettudományi Szekció

I. helyezett: Borovicza Boglárka–Reménység Dániel (Selye János Egyetem): Gyümölcsfajták gyökbefogó aktivitásának mérése és értékelés

II. helyezett: Paluba Daniel (Prágai Károly Egyetem): A correction of the local incidence angle of SAR data: a land cover specific approach for time series analysis (A SAR-adatok helyi beeső szög korrekciója: felszínborítás-specifikus megközelítés idősorok elemzéshez)

III. helyezett: Bóna Henrieta (Selye János Egyetem): Testösszetétel mérés a SJE hallgatói körében

A zsűri az első két dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Közgazdaságtudományi Szekció Emberierőforrás-menedzsment Tagozat

I. helyezett: Sánta Kamilla (Selye János Egyetem): A pedagógiai diagnosztika bevezetése a szlovákiai magyar közgazdászhallgatók képzésébe

II. helyezett: Szigeti Szilárd (Selye János Egyetem): Az érték alapú egészségügy lehetőségeinek vizsgálata Magyarországon menedzseri szemmel

III. helyezett: Esseová Monika (Selye János Egyetem): A diákok motivációs tényezőinek analízise továbbtanulási kontextusban

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra. További OTDK-ra javasolt dolgozat Székely Melinda (Selye János Egyetem): Atipikus foglalkoztatási formák a generációk köztudatában c. munkája.

Közgazdaságtudományi Szekció Marketing Tagozat

I. helyezett: Sánta Kamilla – Baša Patrik (Selye János Egyetem): Nemzetközi összehasonlítás az Instagram üzleti profiljainak felhasználói megítéléséről

II. helyezett: Krupánszki Kornél (Selye János Egyetem): A vezető és a beosztottak viszonyának vizsgálata kis- és középvállalkozásoknál

III. helyezett: Csinger Bence (Selye János Egyetem): A holnap küszöbén

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra. További OTDK-ra javasolt dolgozatok a Fóthy Noémi (Selye János Egyetem): A zöld marketing hatása az egyetemista és középiskolás fogyasztókra, Baša Patrik (Selye János Egyetem): Fortuna szekerén okosan ülj c. munkái.

Tanulás- és Tanításmódszertani – Tudástechnológiai Szekció

I. helyezett: Annuš Norbert (Selye János Egyetem): Matematikai függvények vizualizálása az oktatásban

II. helyezett: Bese Bernadett (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Polimorf tehetségtípus bevezetése

III. helyezett: Modrová Eva (Selye János Egyetem): Ellenőrzés és értékelés a matematikaoktatásban – Az érettségi vizsga Komáromban és Révkomáromban

A zsűri az első két dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Humán Tudományi Szekció

I. helyezett: Csobády Csilla (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Jablonca község helyneveinek vizsgálata

II. helyezett: Ollé Tamás (Selye János Egyetem): Párhuzamos világok és időutazás spekulatív fikciós művekben

III. helyezett: Pokstaller Judit (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Somorja névszemiotikai térképe

A zsűri mindhárom dolgozatot javasolja OTDK-ra való továbbjutásra.

Társadalomtudományi Szekció

I. helyezett: Vass Gábor (Selye János Egyetem): A törökkori Komárom és török-magyar kereskedelmi kapcsolatok a 16. században Takáts Sándor munkáiban és hagyatékában

II. helyezett: Szepessyné Judik Dorottya (Selye János Egyetem): Oktatás és társadalmi mobilitás a Felvidéken élő siketek körében a 20. Század elején

III. helyezett: Szabó János Bence (Selye János Egyetem): Jézus messiási öntudata a János evangéliumának 17. fejezetében

III. helyezett: Nagy Krisztina (Selye János Egyetem): A Nábót-történet jogi háttere

A zsűri mind a négy dolgozatot javasolja OTDK továbbjutásra.

A SZMAT különdíját Paluba Dániel (Prágai Károly Egyetem) kapta, az FTDK fődíját Sánta Kamilla és Basa Patrik szerzőpáros (Selye János Egyetem) nyerte.

Az online megrendezett konferenciának előnyei és hátrányai egyaránt voltak. A versenyzők nem tudtak találkozni egymással, a zsűrivel, elmaradtak az előadások közötti és utáni beszélgetések, a közös étkezések, valamint a közös esti program is csak online valósult meg a komáromi Jókai Mór Diákkör (JóMóD) által. A hallgatók hiányolták a találkozásokat, de ennek ellenére örülnek, hogy legalább ilyen formában megvalósulhatott a program. A virtuális tér adta lehetőségeket pedig csaknem 50 diák használta ki – ők megfigyelőként csatlakoztak az FTDK-hoz, különböző szekciók előadásaiba kukkantottak bele. Ennek hozadéka remélhetőleg jövőre a tavalyi rekordot megdöntő jelentkezők száma lesz. Biztatni tudunk minden diákot, hogy legyen részese ennek a Felvidéken egyedülálló szakmai programnak! A tudás kapuja nyitva áll, lépjetek be rajta!

  • DH


Hagyj üzenetet