IV. Béla királynak állítottak emléket Tornagörgőn

A Rákóczi Szövetség tornagörgői szervezete 2022. június 11-én rendezte meg a IV. Béla Emléknapot, amelynek helyszíne a Palota volt. A műsor emlékműavatással és a IV. Béla király emléktáblájának leleplezésével vette kezdetét.

Mint azt ünnepi beszédében Tankó László polgármester elmondta: „Adósságunk rójjuk ma le az emléktábla leleplezésével, amelyen IV. Béla sírversének töredéke látható. Hogy ne kelljen további magyar ünnepeinket más helyre vinni, született meg a Magyar Emlékmű gondolata, amelyre további táblák kerülnek majd. Nagyságos fejedelmünk, Rákóczi Ferenc emléktáblája kezdi majd a sort, és minden táblához külön utcácska vezet. A következő tábla az 1848-as szabadságharcnak fog emléket állítani“ – mondta, majd folytatta: Jövőre ugyanitt új táblát avatunk. A harmadik tábla, a főhelyen IV. Béla királyunk áll. Ez a mai ünnepnek a fő pontja. Remélem, méltó emléket állítunk nagy királyunknak, IV. Bélának“ – fejtette ki a polgármester.

A negyedik tábla Trianonra emlékeztet majd. Hogy is mondják? Ki is a magyar? Akinek fáj Trianon. Aki nem revíziót akar, tudja, hogy vérontás nélkül nem lehet, de azért fáj. Ezt innen kintről, nagyon érezzük. A sort az ötödik tábla zárja, nemzetünk utolsó nagy tragédiája, október 23. Így teljes mellszélességgel tudunk csatlakozni az egyetemes magyar történelemhez, s lesz egy hely Görgőn, ahol jó magyarnak lenni. Az emlékmű tetején szimbolikusan egy kő áll, rajta galamb. Már mondták, lehetett volna nagyobb. De ez nem Galambos szikla, hanem Galambos kő, és a lényeg nem a sziklán vagy a kövön van, hanem a galambon. Először turult akartam. De most nem turul kell. Most galamb kell, és a Galambos kő kell és a galamb, mert már igazán itt az ideje a békének, elásni a csatabárdot, megbocsájtani annak a másiknak. Ide béke kell, galamb kell, amely a békét, az özönvíz végét hozza hírül. Szimbólum ez, Görgő szimbóluma, a kis Galambos kő!“ – ismertette az emlékmű gondolatát és küldetését Tankó László, majd testvértelepülésük vezetőjével, Bódvaszilas polgármesterével együtt leplezték le az emlékművet.

Az emlékmű leleplezését IV. Béla emléktáblájának leleplezése követte, amelynél Szántai Lajos művelődéskutató tartott beszédet. Szónoklatában kiemelte: „1241. április 11-én, éjszaka, ha IV. Béla elveszítette volna fejét, ha kétségbeesett volna, ha úgy gondolta volna, hogy minden elveszett, akkor egy ilyen ünnepséget a Kárpát-medencében nem lehetne 2022-ben megtartani. Időnként változik a sötétségnek és világosságnak e világi aránya, régen több volt a fény, ma több a sötétség. De a nagy sötétségben elég egyetlen egy kis mécses, vagy egyetlen kis gyertya, és az a fény nagyon messzire tud világítani.“

A leleplezést követően a helyi református lelkész, Nt. Nagy Enikő és Balázs Patrik katolikus plébános szolgáltak, és hirdettek igét. Az ünnepség ideje alatt a kultúrműsort helyi fellépők és a helyi magyar alapiskola diákjai szolgáltatták, majd a „híres“ görgői szél miatt az ünnepség a helyi közösségi házban és annak környékén folytatódott, amely keretében Szántai Lajos tartott történelmi előadást IV. Béláról. A Felföldi Dalia Iskola a magyar harcművészettel ismertette meg az érdeklődőket, végezetül pedig a Szelindek Együttes régi világzene és táncházas programjával ért végett a délután.

  • szöveg, fotó: PRO LE-TI

Related Posts

Az influenzajárvány miatt 75 iskolát és óvodát kellett bezárni Kassa megyében
Van bennünk empátia és tenni akarás – az Egy táska női szeretet idei kampányába már 50 gyűjtőpont csatlakozott
Rekord mennyiségű csapadékot mértek a Rozsnyói járásban