Könyvtári brigádnapló, avagy Zétényből jelentjük…

Könyvtári brigádnapló, avagy Zétényből jelentjük…

2020 májusában a zétényi kultúrház leégésével megsemmisült a községi könyvtár teljes állománya. A Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete (SZMKE) Kecskés Ildikó elnök vezetésével július 1-től határon átívelő gyűjtést szervezett, amelynek eredménye egy 9000 példányt számláló könyvadomány lett. Bővebben az egyesület weboldalán olvashatunk erről a kezdeményezésről. Az újjászülető könyvtárnak ez egy olyan könyvállományt jelent, amivel újra tudják indítani a könyvtári szolgáltatásokat, s az igényes közösségi élethez is méltó módon hozzájárulhatnak.

A Művészetet Támogató Alap (Fond na podporu umenia) támogatásával méretre gyártott bútorok kerülhettek az új könyvtári térbe. Ez azonban nem minden, hiszen csak az lehet élő könyvtár, ahova emberek járnak, s ahol a könyveket forgatják is. Kukó Miklós polgármester minden erejével azon van, hogy lehetővé tegye a könyvtár 21. századi kívánalmaknak is megfelelő működését. A község lelkes lakói pedig segítik ebben, hiszen a könyvtáros személye nélkül mit sem érnek a polcokon olvasóra várakozó könyvek. Čarnakovič Angéla és Horváth Katalin lesznek azok, akik szakmailag koordinálják majd a könyvtár mindennapjait.

2022. szeptember 13-15-én a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete három tagja a helyszínre utazott, hogy az összegyűlt könyvállományt tematikailag osztályozza, s módszertani segítséget nyújtson a helybélieknek. Sokan nem tudják, milyen nagy munka van a könyvtári szolgáltatások hátterében. Esetünkben egy több mint tízezer kötetes állományt polcról polcra átrakni, szétrakni, osztályozni többemberes munka, s nem csak szakmai téren, hanem fizikailag is megterhelő.

Kecskés Ildikó, az SZMKE volt elnöke Érsekújvárból, Tegdes Egyházi Dóra, az SZMKE jelenlegi elnöke Rozsnyóról és Fülöp Éva, az SZMKE tagja Kassáról, a Márai Sándor Alapiskola és Gimnázium iskolai könyvtárosa utaztak Zéténybe. Időt és energiát nem sajnálva segédkeztek a zétényi könyvtár állományának rendezésében. A könyvek egy része már szét volt osztva szép- és tényirodalomra, de a több mint négyméteres könyvespolcokat egytől-egyig át kellett újra nézni, ugyanis bizonyos kiadványokból több példány is felhalmozódott.

Kecskés Ildikó három évtizedes módszertanos tapasztalatát átadva magyarázott a könyvtárosoknak, hogy később ők maguk is tudják folytatni a megkezdett munkát. Elmondhatjuk, hogy nagyon jó állomány gyűlt össze a könyvtár javára, a klasszikusok mellett kortárs irodalommal és friss kiadványokkal is várják majd az olvasókat. Reményeik szerint az új évben már megnyílhat a könyvtár, addig pedig még sok munka van hátra, hiszen a többezres állományt korszerű módon fel kell dolgozni, katalogizálni szükséges.

  • Tegdes Egyházi Dóra, SZMKE elnök


Hagyj üzenetet