Felhívás: Publikálási lehetőség a Külügyi Műhely című online tudományos folyóiratban

A ’Külügyi Műhely’ a Külügyi Műhely Alapítvány 2019-ban alapított online, tudományos folyóirata. Célja, hogy helyet adjon mindazon elemzéseknek és kutatási eredményeknek, amelyek nemzetközi kapcsolatokkal, biztonságpolitikával, globális és harmadik országokban végbemenő folyamatokkal és változásokkal foglalkoznak. Az idei első lapszámba április 10-ig várják a kéziratokat  a kmszerkesztoseg@gmail.com e-mail címre. 

Milyen tématerületeken várnak kéziratokat?

 • Biztonsági tanulmányok
 • Diplomácia
 • Európai tanulmányok
 • Magyarország külkapcsolatai
 • Magyar nemzetpolitika
 • Nemzetközi gazdaságtan
 • Nemzetközi jog
 • Nemzetközi szervezetek
 • Regionális tanulmányok
 • Tudományos élet (ebben a rovatban megjelenhet recenzió, könyvismertető, konferenciabeszámoló, stb.)

Kik számára nyitott a lehetőség?

A ’Külügyi Műhely ’ nyitott minden olyan kézirat befogadására, amely a fenti pontban ismertetett témakörökben dolgoz fel eseményeket, ismertet kutatási eredményeket.

Alap,- és mesterszakos hallgatók köréből elsődlegesen – de nem kizárólagosan – olyan hallgatóktól várunk kéziratokat, akik szakkollégiumban tevékenykednek, tanulmányi versenyeken vállalnak megmérettetést (például TDK), bekapcsolódnak a tanszéki munkába (például demonstrátor, tanársegéd), vagy készülnek a doktori képzésre” – tájékoztatott a szerkesztőség. „PhD hallgatók köréből várunk minden olyan kutatási eredményt, amely a fenti tématerületekhez kapcsolódik. Fokozattal rendelkező oktatóktól, kutatóktól, vagy fokozattal nem rendelkező, de adott szakterületen elismert szakértőktől várunk minden olyan kutatási eredményt, amely a fenti tématerületekhez kapcsolódik.”

Mikor lehet kéziratot benyújtani?

A ’Külügyi Műhely ’ egész évben fogad be kéziratokat, ugyanakkor a 2023/1. számhoz a kéziratok benyújtási határideje 2023. április 10.

Mi a publikálás menete?

A kézirat befogadását követően megkezdődik a szakmai lektorálási folyamat. A lektori észrevételeknek megfelelően a szerző lehetőséget kap a kézirat javítására, ezt követően ellenőrzik a véglegesnek szánt kéziratot. Amennyiben a kézirat a tartalmi és formai követelményeknek megfelel, publikálásra kerül. A publikálás magába foglalja a szerkesztési, azonosító igénylési, illetve archiválási folyamatokat egyaránt.

A ’Külügyi Műhely’ c. folyóiratban történő publikálás részletes követelményeiről bővebb információk itt olvashatók.

 • Rozsnyó-vidék/Külügyi Műhely Alapítvány, fotó: pixabay.com

Related Posts

Helyismereti és Zenebona tábort szerveznek Kassán
XXV. ŐSZIRÓZSA – nótaénekesek országos versenye
32. alkalommal rendezik meg a nyári egyetemeket Rimaszombatban és Komáromban