Tudjunk egymásról: 58 magyar szervezet működik aktívan járásunkban

Tudjunk egymásról: 58 magyar szervezet működik aktívan járásunkban

A PRO LE-TI polgári társulás „Tudjunk egymásról” című sikeres pályázatának keretében a civil szervezetek felkutatásán, összekapcsolásán kívül tevékenységeik népszerűsítését és megjelenési lehetőségeinek segítését tűzte ki célul.

A projekt keretében a Rozsnyói járás civil szférája került felkutatásra, beazonosításra és tevékenységi körük szerinti csoportosításra.

A szervezetek tevékenységi köreik szerint hat kategóriába kerültek besorolásra. A járásban a legtöbb szervezet a kultúra területén működik. 45 magyar civil szervezet van bejegyezve. Ezek közül 36 működik aktívan. Az ifjúsággal több területen működő szervezetek dolgoznak, mint kereszténység, oktatás és sport. A Kereszténység és ifjúság kategóriában találhatók csak olyan szervezetek, amelyek nem polgári társulások. A járásban A sport és ifjúság kategóriába 4 szervezet került besorolásra. Közülük 1 inaktív, 1 még fejt ki tevékenységet, azonban vezetői „kiöregedtek”, nem ment végbe a fiatalítás, 2 pedig a sporton keresztül akár 30-50 gyermeket és fiatalt is képes bevonni tevékenységébe, programjaiba, versenyeibe.

Az Értékmentés, történelem, hagyományőrzés kategóriában nyolc szervezetet találtunk, amelyek közül 6 atkív. Település – és/vagy régió fejlesztés, szociális és családügyi szférában bejegyzett civil szervezetek száma 3, amelyből 2 aktív. A szervezetek felkutatása során nem formális csoportokra is rábukkantunk. A 21 csoport közül 16 aktívan működik, közülük 7 a nemzetmegmaradás és szellemi örökség továbbadásában tevékenykedik, 2 az ifjúsággal foglalkozik és szervez számukra szórakozási lehetőséget, további 7 pedig a hagyományőrzés és kultúra területén fejt ki tevékenységet, mint énekkar/népdalkör. Az aktívak közül 1 gondolkodik a bejegyeztetéséről.

A Rozsnyói járásban a vizsgált időszakban összesen 567 civil szervezet volt jegyezve. Közülük 298 végezte el a megkövetelt bejegyeztetést, ami 52,55%. Ezek az aktívak, hiszen a 2019-ben életbe lépett törvény értelmében csak ezek tudnak pályázni és az elnök jogilag eljárni a szervezet nevében. A 298 bejegyzett közül 77 magyar civil szervezet, azaz 25,83%. Aktívan azonban csak 75,32% működik, azaz 58 szervezet. Megjegyezném, hogy a 2021-es népszámlálás szerint 25,83% a magyarok aránya a járásban” ismertette az eredményeket Beke Beáta, a PRO LETI polgári társulás elnöke.

A Rozsnyói járást 2 város és 60 község alkotja, amelyekben a lakosság 61,8 %-a, a városokban 38,2 %- a él. 30 településen kevesebb, mint 499 lakos él, 21-ben 500 és 999 fő, valamint 1000 és 1999 lakossal 7 település, 2000 fő feletti lakossággal pedig 2 település bír.

A Rozsnyói járásban a 2021-es népszámlálási adatok szerint 59 345 személy él, ami több mint 4 ezer lakossal kevesebb, mint tíz évvel ezelőtt. Ennek egyik vetülete például, hogy a megyei képviselők számát 5-ről 4-re csökkentették. A lakosok 66,23 %-a aktív korban lévő.

A magyar ajkú lakosság a járás déli településein él, amelyek mintegy 50 km széles és 50 km hosszú sávban helyezkednek el. A 32 magyarok által lakott település területileg három természetes régióban lelhető fel:

(1) pelsőci régió,

(2) Rozsnyó város és környéke,

(3) Szoroskőn túli régió.

A járásban a magyar lakta települések 50 km szélesen és 50 km hosszan találhatók. A programok sokszor fedik egymást, vagy el sem jut az információ a távolabbi potenciális érdeklődőkhöz. Ezért is célszerű, hogy a járás online világában szervezetten és látványosan, magyar nyelven jelenjenek meg az információk, a közösségi értékeink, sikereink láthatóvá váljanak. Remélem, a projekt időtartama alatt sikerült ennek is eleget tennünk, igyekeztünk mindegyik települést legalább egyszer megjeleníteni, hogy a többiek is tudomást szerezzenek róluk, tevékenységükről, hiszen együtt mindig könnyebb. Könnyebb sikereket elérni! Könnyebb megoldani és elvégezni feladatokat, hiszen mindegyikünk valami másban jó! Könnyebb hallatni magunkról! Könnyebb megvalósítani céljainkat! Együtt az is könnyebb lesz, hogy közösségben gondolkodjunk, magyar közösségben, amely szeretettel és segítőkészen fordul egymáshoz” – fejtette ki Beke Beáta.

A Magyar Kormány támogatásával megvalósuló projekt keretében 10 hónapon keresztül a PRO LE-TI polgári társulás és a rozsnyovidek.sk portál együttműködésében a járás magyarlakta településeiről, a készülő és megvalósult rendezvényekről, a közösségünk kulturális, természeti és történelmi értékeiről olvashattak. A megjelent anyagokat ITT és ITT érhetik el, a videókat pedig ITT.

  • PRO LE-TI


Hagyj üzenetet