2011 az Önkéntesség Európai Éve – Szeretethíd akciók májusban

2011 az Önkéntesség Európai Éve – Szeretethíd akciók májusban

Az Európai Bizottság javaslata és az Európai Tanács határozata alapján 2011 az Önkéntesség Európai Éve lett. A dátum szimbolikus jelentőségű, mivel tíz éve nyilvánította az ENSZ a nemzetközi önkéntesség évének a 2001-es évet. A program célja az önkéntesség népszerűsítése mellett az állampolgári részvétel növelése, az önkéntesség társadalmi értékeinek tudatosítása, beleértve a gazdasági válság kezelésében kiaknázható szerepét. Az önkéntesek munkája ugyanis nemcsak a civil szervezetek számára lehet hasznos és értéknövelő, idén a munkáltatók, vállalkozók figyelmét is szeretnék felhívni az önkéntességben rejlő lehetőségekre.

Az önkéntes munkába bekapcsolódó személy ellenszolgáltatás nélkül tevékenykedik egy közösségi cél érdekében, emellett saját maga is tapasztalatokkal, új ismeretekkel gazdagodik.

Szeretethíd – önkéntesség szűkebb közösségünk szolgálatában

Az önkéntes összefogás egy inspiráló példája a 2009-ben Magyarországon indult Szeretethíd elnevezésű program, melyről bővebben a http://szeretethid.jobbadni.hu/ oldalon olvashatnak, ahol beszámolók láthatók az előző évek rendezvényeiről és itt lehet regisztrálni az önkéntes munkára.
“2011. május 20-21. között ismét megmozdul a Kárpát-medence reformátussága! Szedjünk szemetet, ápoljunk betegeket, tegyük rendbe a környezetünket, látogassuk meg a magányosokat, ültessünk fát, osszunk ételt! A lehetőségek tárháza végtelen. Segítsünk, ahol tudunk!”

A programba idén is bekapcsolódik a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház. Diakóniai Központjának honlapján olvasható a felhívás és a rendezvénnyel kapcsolatos tudnivalók:

“Várjuk a református gyülekezetek, iskolák, intézmények és minden olyan közösség csatlakozását, akik az akció keretében szívesen részt vennének a segítségnyújtás legkülönbözőbb formáiban (pl. beteglátogatás, szeretetvendégség, adománygyűjtés, parkrendezés, szemétszedés, kerítésfestés stb.).

A Diakóniai Központ mindezek mellett ebben az évben a csoportok figyelmébe ajánlja, hogy amennyiben lehetőség van rá, a csoportok ültessenek fákat a program keretében. Építsük ez által is környezetünket, gondozzuk tudatosan a körülöttünk levő világot.

Buzdítjuk a lelkipásztorokat, iskolaigazgatókat, intézményvezetőket, gyűjtsék össze a hozzájuk tartozó gyermekeket, felnőtteket, és jelentkezzenek kisebb-nagyobb csoportokkal a programra.

Útmutató a bekapcsolódáshoz:

1. Tegyék ki a mellékelt plakátot, hirdessék a lehetőséget, és alakítsanak önkéntes csoporto(ka)t!

2. Találjanak ki egy feladatot, melyet május 20-án és/vagy 21-én végez el a csoport! Szükség esetén vegyék fel a kapcsolatot az illetékesekkel (pl. önkormányzat, intézmények). Ha javaslatra, ötletre van szükségük, keressék az egyházmegyéjükhöz tartozó koordinátorokat (lista a honlapon) vagy a központi szervezőket!

3. Regisztrálják a csoportot a honlapon: szeretethid.jobbadni.hu!

4. A szükséges eszközökről egyeztessenek, tájékoztassák a csoportot a részletekről! Az egyházmegyei/kerületi szervezők segítségével fogunk eljuttatni pólókat a résztvevőknek a rendezvény előtti hetekben, ebből a szempontból is fontos a minél előbbi regisztráció.

5. A Szeretethíd napjain végezzék el a megtervezett szolgálatot! Ha lehetőség van rá, javasoljuk, hogy kezdjék vagy zárják közösen a napot egy áhítattal. Ha lehet, készítsenek videót, fényképeket az alkalomról, melyet juttassanak el a szeretethid@jobbadni.hu címre.

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház nyitórendezvénye Ipolyságon kerül megrendezésre, 2011. május 21-én, szombaton, 09:00 órakor, előreláthatólag a város főterén

Erre a megnyitóra sok szeretettel várjuk a környékbelieket is!

Kapcsolat a felvidéki Szeretethíd koordinátorra:

Lengyel Zoltán
lengyelgood@gmail.com
+421 915 180 056”

forrás: http://szeretethid.jobbadni.hu
http://diakonia.comis.sk/

Dátum: 2011-04-11


Hagyj üzenetet