Napközis gyerektábor zajlott Szilicén

A Szilicei Református Keresztyén Gyülekezet július 11. és 15. között ötödik alkalommal szervezett gyerektábort, melyre idén a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Kisebbségi Kultúrák 2016 elnevezésű programjának 834 Eurós támogatásával került sor.

img_0267

Az öt nap alatt valóban öröm volt együtt lenni a Biblia üzenetére figyelve Péter apostol története alapján, amelyet ebben az esztendőben is a KOEN – Keresztény Oktatásért és Erkölcsi Nevelésért Alapítvány munkacsoportja dolgozott ki, a gyülekezet pedig hálás szívvel vette át az előkészített anyagot, és igyekezett sok ötleteléssel a körülményeknek megfelelően megvalósítani.

img_0302
A tábor reggel közös imádsággal, énektanulással a templomban kezdődött, helyi hagyományokat is szándékozva feléleszteni, ha csak egy hét idejére is, hiszen annak idején a szilicei iskolások reggelenként az iskolaudvarban felsorakoztak, majd a templomba mentek, és így kezdődött minden napjuk. A templomból visszatérve pedig immáron a helyi kultúrházat birtokba véve a lelkiek után máris reggeli tornával folytatódott a nap, belecsöppenve a fizikai valóságba az „erő-feszítések” által. Ezt követően énektanulás, üzenetátadás következett a kidolgozott programnak megfelelően, majd a napi üzenethez kapcsolódó kézműves és egyéb foglalkozások. A délután folyamán pedig a mozgásé, a sporté, a játéké volt a főszerep, melynek keretében a nap második részében is önfeledten lehetett együtt felnőtt és gyerek.

img_9953

img_0316
A gyülekezet hálás a kapott támogatásért, csakúgy, mint a támogató és önkéntes szervezetek és személyek munkájáért és segítségéért is, melynek köszönhetően ez esztendőben is megvalósulhatott az immáron 5. napközis tábor Szilicén.

img_9946 img_9820img_0398

  • André J.