Elhunyt Tóth Károly

2016. szeptember 10-én, hosszan tartó, súlyos betegség után elhunyt a Fórum Kisebbségkutató Intézet alapítója és első igazgatója, Tóth Károly.

A Rozsnyó-vidék portált működtető Gömöri Ifjúsági Társaság nagyon sokat köszönhet a Fórumnak és személy szerint Tóth Károlynak, aki barátunk, kollégánk, mentorunk, támogatónk, nagyszerű ember volt, hiányozni fog szakmai tudása, bölcsessége, humora. Szervezeteink a közel két évtizedes együttműködés során számos közös képzést, találkozót, rendezvényt, hazai és nemzetközi projektet bonyolítottak le.

Tóth Károly 1959-ben született Vághosszúfalun. A szlovákiai magyar közéletbe már diákként, a pozsonyi Comenius Egyetem magyar–történelem szakának hallgatójaként kapcsolódott be, majd a Madách Könyvkiadó szerkesztőjeként kapcsolatba került a korszak magyar és szlovák irodalmi életének legfontosabb szereplőivel. Részt vett az amatőr színjátszó mozgalomban, szervezte a pozsonyi, vágsellyei klubéletet, tagja volt az Iródia mozgalmának, alapító tagja a pozsonyi Magyar PEN Clubnak. A husáki szocializmus rendszerét elutasítva már diákként bekapcsolódott a Csehszlovákiai Magyar Kisebbség Jogvédő Bizottságának munkájába. Egyik kezdeményezője volt a Csehszlovákiai Magyarok Memoranduma 1988 c. dokumentumnak, amely amellett, hogy összefoglalta a magyar közösség problémáit, határozott állás foglalt a demokratikus európai értékrend mellett.

1989-ben az egyik alapítója volt az első, a pártállamtól független szlovákiai politikai mozgalomnak, a Független Magyar Kezdeményezésnek. Az FMK, majd a Magyar Polgári Párt elnökeként, pártigazgatójaként pótolhatatlan szerepet játszott a szlovákiai magyar és az egész szlovákiai társadalom demokratikus átalakulásában.

1996-ban alapítója és 2014-ig igazgatója volt a Fórum Kisebbségkutató Intézetnek. A tudományos élet intézményesülésének segítése mellett egyik kezdeményezője volt a szlovákiai magyar civil társadalom erőfeszítéseit összehangoló testület, a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala megalakításának. 2014-től a Fórum Kisebbségkutató Intézet Tudományos Tanácsának elnöki tisztét töltötte be.

Tóth Károly személyében az európai demokratikus értékek iránt mélyen elkötelezett, a szlovákiai magyar közösségért tevékeny szerepet vállaló kollégát és egy nagyszerű embert és barátot veszítettünk el.

Károlytól szeptember 14-én, szerdán, 16.00-kor veszünk végső búcsút a somorjai temetőben.