135 éve született és 55 éve hunyt el Tichy Kálmán, a rozsnyói kultúrtörténet kiemelkedő alakja

Tichy Kálmán, az ismert történész, néprajzkutató, szerkesztő, festő és grafikus 1888. október 31-én született Rozsnyón. Kiváló muzeológus volt, aki sokoldalú aktív muzeológiai munkájával és az akkori időkben haladónak számító eljárásokkal nagy mértékben hozzájárult a rozsnyói muzeológia jó hírnevéhez.

Tichy Kálmán portréja

Tichy Kálmánt 1924-ben választották a Rozsnyói Városi Múzeum igazgatójává, és az intézmény vezetője maradt a két rozsnyói múzeum – a városi és a bányászati-kohászati múzeum – 1940-ben történő összevonása után is.

1925-ben restaurálta Paczka Ferenc Attila halála című, nagyméretű olajfestményét, amely a rozsnyói városháza nagytemében volt elhelyezve. Ugyanabban az évben készítette el Rozsnyó város képeslapjának terveit is.

Igazgatóként nagy erőfeszítéseket tett, hogy a múzeumi gyűjteményt egy állandó tárlat révén elérhető tegye a nyilvánosság számára, valamint szorgalmazta a gyűjtemény megfelelő elhelyezését is. Igyekezetét siker koronázta 1931-ben, amikor a nyilvánosság előtt megnyílt a Városi Múzeum háború utáni első tárlata.

A Rozsnyói Városi Múzeum 1931-ben megnyílt tárlatának gyűjteményi tárgyai, fotó: Tichy Kálmán

Tevékenységének nagy eredménye volt a két rozsnyói múzeum összevonásának gondolata és sikeres megvalósítása, valamint a különféle gyűjteményi egységek bemutatása egy közös tárlat megnyitásával 1943-ban.

Tichy Kálmán festménye

Tichy Kálmán prioritásai közé tartozott a gömöri régió fáradhatatlan kutatása is, elsősorban az értékes múzeumi anyagok gyűjtése. Gyűjtőtevékenységének köszönhetően a múzeum néhány év alatt különleges, a szakemberek által is nagyra értékelt gyűjteményt alakított ki. Kutatásainak eredményeit publikálta, előadásokat tartott Rozsnyó és környéke művészettörténetéről és történelmi emlékeiről. Mindeközben továbbra is nagyon termékeny és elismert képzőművész volt.

Tichy Kálmán a műtermében, 1960

1948-ban Tichy Kálmánnak politikai okokból el kellett hagynia Rozsnyót. Budapesten élt, ahol 1968. október 23-án hunyt el. A rozsnyói temetőben helyezték örök nyugalomra.

Sírhelye a városi temetőben

A Rozsnyói Bányászati Múzeum ma Tichy Kálmán képzőművészeti alkotásainak legnagyobb gyűjteménye mellett eme jeles személyiséghez kapcsolódó számos tárgyat is őriz a gyűjteményében – Rozsnyót és környékét megörökítő fotónegatívokat és fényképeket, diapozitívokat, a tervei alapján készült kerámia emblémákat és egyéb jelentős műtárgyakat, archív anyagokat, és nem utolsósorban publikációs tevékenységének eredményeit, bejegyzett nyomtatványok formájában a múzeum könyvtárában.

A 2018-ban felavatott emléktábla a múzeum igazgatóságának épületén

A Rozsnyói Bányászati Múzeum megalapítása 70. évfordulója alkalmából in memoriam emlékérmet adományozott Tichy Kálmánnak. A múzeumi panteonban is helyet kapott, melyet az intézmény 2002-ben, megalakulása 100. évfordulója alkalmából hozott létre. 2018-ban a Tichy Kálmán-emlékév keretében a múzeum a festő életét és munkásságát bemutató kiállítást szervezett. A múzeum igazgatóságának épületén emléktáblát avattak a tiszteletére.

Az esti Rozsnyó

Tichy Kálmán a rozsnyói kultúrtörténet legjelentősebb alakjai közé tartozik. 2023 októberében emlékeztünk meg születésének 135. és halálának 55. évfordulójáról.

  • Sylvia Holečková, Rozsnyói Bányászati Múzeum, ford.: Prékop Ivett

Források: Rozsnyói Bányászati Múzeum, történelmi és képzőművészeti gyűjtemény, a Rozsnyói Bányászati Múzeum fotóarchívuma

Portálunk korábbi, Tichy Kálmánnal kapcsolatos írásai:

Emléktáblát avattak Tichy Kálmán tiszteletére

A kerámia jelképek Tichy Kálmán tervei alapján készültek

A 2018-as évet Tichy Kálmán emlékének szentelik Rozsnyón

A Tichy Kálmán Emlékév előadás-sorozatának témái: Tichy, a publicista, múzeumigazgató, néprajzkutató, képzőművész