Nyitrán zajlott a XVIII. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

Nyitrán zajlott a XVIII. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia

A XVIII. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK) idén is megrendezésre került november 23-24. között. E nívós eseménynek ez alkalommal a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara (NYKFE KeTK) adott otthont.

A rendezvény a Jedlik Ányos Polgári Társulás (JAPT), a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő, a Nemzeti Tehetség Program, valamint a Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) támogatásával, a Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Tanács (SZMTDT), a Selye János Egyetem (SJE) és a Selye János Egyetem Hallgatói Önkormányzata (SJE HÖK) szervezői közreműködésével, továbbá az OTDT Tudományos Diákkörök Határok Nélkül (HTDK) és a Diákhálózat (DH) védnöksége alatt valósult meg.

A regisztrációt és elszállásolást követően a közös ebéd után került sor az ünnepélyes megnyitóra, mely után hivatalosan is elkezdődtek az egyes szekcióülések.

A magas színvonalú és az adott tudományágban releváns alkotások 6 szekcióban (Állam és Jogtudományi Szekció, Humán Tudományi Szekció Irodalomtudományi Tagozat, Humán Tudományi Szekció Nyelvtudományi Tagozat, Közgazdaságtudományi Szekció, Társadalomtudományi Szekció, Biológia, Fizika, Informatika és Műszaki Tudományi Szekció) mérettettek meg. A kétnapos szakmai tanácskozáson – amely egyben verseny is volt – 27 TDK-dolgozatot mutattak be a hallgatók.

A 26 versenyző főként a Selye János Egyetem, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem és a Comenius Egyetem hallgatójaként mérettette meg magát, de érkeztek a Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetemről, valamint a Brünni Műszaki Egyetemről is kiváló tehetségek.

A zsűri szakmaisága és a bírálatok kétségbevonhatatlanok voltak, melyet alátámaszt a bírálók tudományos tevékenysége is. A precíz, színvonalas előadásokat hasznos viták és beszélgetések zárták.

Este sor került egy közös vacsorára a Zobor Kollégium étkezőjében. Az érdeklődőkre ezután egy irodalomterápiás foglalkozás várt Bolemant Lilla vezetésével, ahol a fiatal felnőttkor kihívásaival, a szabadság, a kötöttség, az elköteleződés kérdéseivel is foglalkoztak a résztvevők.

Péntek délelőtt a konferencia plenáris előadására került sor, melyet Mező Katalin és Mező Ferenc mutatott be A kreativitás időbeli aspektusai témában. Ezt követte a már mindenki által izgatottan várt eredményhirdetés és díjkiosztás. A díjazottak közül 11 hallgató kapott ajánlást az Országos Tudományi Diákköri Konferencián való részvételre. Sor került a fődíj és a különdíjak kiosztására is. Az FTDK fődíját a MICROCOMP – Computersystem s.r.o. ajánlotta fel. A főzsűri döntése értelmében 5 hallgató részesült könyvutalványban a Selye János Egyetem felajánlásából, valamint egy hallgató a dunaszerdahelyi Thermalpark ajándékát, 2 egésznapos belépőt kapott.

Dr. habil. PaedDr. Bárczi Zsófia, PhD., a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara dékánja átadta a képzeletbeli FTDK stafétát Doc. RNDr. Bukor József, PhD., a Selye János Egyetem rektorhelyettesének. Ezáltal a következő, a XIX. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia (FTDK) Komáromban kerül majd megrendezésre.

Az ünnepélyes zárszó után a kétnapos konferenciát egy közös ebéd zárta, s ezt követően már csak a búcsúzkodás maradt hátra.

Köszönjük szépen mindenkinek a részvételt a konferencián! Reméljük, sok-sok szép emlékkel gazdagodtak a jelenlévők!

Jövőre pedig ismét minden kedves hallgatót várunk nagy szeretettel Komáromba, a XIX. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferenciára.

Kedves hallgatók! Ne habozzatok megmérettetni magatokat és bemutatni kutatási eredményeiteket! Jelentkezzetek bátran, s ne feledjétek, ahogy Prof. Dr. Weiszburg Tamás, az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) elnöke szokta mondani: „Csak az TDK-zik, akinek szíve van.”

További információért kövessenek minket az FTDK Facebook és Instagram oldalain.

Az FTDK weboldala: http://ftdk.ujs.sk/

 • Bartalos Mónika, fotó: ftdk.ujs.sk

A rendezvényt a Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő és a Nemzeti Tehetség Program támogatja.

XVIII. Szlovákiai Magyar Tudományos Diákköri Konferencia eredményei

Állam- és Jogtudományi Szekció

 1. helyezett: Csémi Kinga (Comenius Egyetem): Közigazgatás a mezőgazdaság területén a Szlovák Köztársaságban
 2. helyezett: Kosár Réka (Comenius Egyetem): Információvédelem a kereskedelmi jogi kapcsolatokban
 3. helyezett: Vajda Rebeka (Comenius Egyetem): Jog és bioetika

Csémi Kinga a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.
Csémi Kinga a főzsűri döntése alapján a SJE felajánlásából könyvutalványban részesül.

Humán Tudományi Szekció Irodalomtudományi Tagozat

 1. helyezett: Matuš Dóra (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Egy regény képei
 2. helyezett: Csóka Zsófia (Comenius Egyetem): Instaköltészet – líra és közösségi média
 3. helyezett: Gažík Viktória (Comenius Egyetem): Borgesi mintázatok Grendel Lajos Bőröndök tartalma című elbeszélésben
 4. helyezett: Fóthi Virág Mercédesz (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Változatok énekelt versre

Matuš Dóra, Csóka Zsófia, Gažík Viktória és Fóthi Virág Mercédesz a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.
Matuš Dórát a főzsűri könyvutalvánnyal jutalmazza, a SJE felajánlásából.

Humán Tudományi Szekció Nyelvtudományi Tagozat

 1. helyezett: Hajabács Zsuzsa (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Történelmi személyiségek nevének használata a slovakia.travel és visitslovakia.com portálok fordításaiban
 2. helyezett: Szegi Cyntia (Selye János Egyetem): Koronavírus-mémek a magyar és a német nyelvű közösségi médiában
 3. helyezett: Tóth Karolina (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): Ekecs-Apácaszakállas családneveinek vizsgálata 1804-től 1854-ig a református anyakönyvek alapján

A zsűri döntése alapján Hajabács Zsuzsa jogosult az OTDK-n való részvételre.

Közgazdaságtudományi Szekció

 1. helyezett: Hajmási Kitti (Selye János Egyetem): A készpénz új korszaka, avagy a digitális jegybankpénz a XXI. Században

Szintén I. helyezett: Csápai Ádám (Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem): Makrogazdasági változók előrejelzése gépi tanulással: Szlovákia esete

 1. helyezett: Balázs Klaudia (Selye János Egyetem): A digitális technológia hatása a banki szolgáltatások minőségére egy hazai empirikus kutatás tükrében
 2. helyezett: Kele Erika (Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem): A nyitrai kerület kerékpáros turizmusának elemző bemutatása

Szintén III. helyezett: Molnár Hajnalka (Selye János Egyetem): Fenntartható fogyasztói magatartás vizsgálata – kérdőíves kutatás és esettanulmányok mentén

 1. helyezett: Csápai Ádám (Pozsonyi Közgazdaságtudományi Egyetem): A kiválasztott gazdasági egység pénzügyi elemzése

Csápai Ádám és Hajmási Kitti a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.
Csápai Ádám, Hajmási Kitti és Balázs Klaudia egyúttal a főzsűri döntése alapján külön jutalomban is részesül. A könyvcsomagot a SJE ajánlotta fel.

Társadalomtudományi Szekció

 1. helyezett: Kukolík András (Selye János Egyetem): Ipolyság a középkorban – A település fejlődésének pillérei
 2. helyezett: Gonda Gyöngyvér (Selye János Egyetem): Az 1848/49-es magyar szabadságharc utáni megtorlások, Görgei Artúr amnesztiája és Kazinczy Lajos halálos ítélete
 3. helyezett: Grabow Kinga Anna (Selye János Egyetem): A tarjáni svábok helyzete 1945 után

Szintén III. helyezett: Jeszenszki Kornélia (Selye János Egyetem): A holokauszt a magyar nők emlékezetében – visszaemlékezések a gettósítás és deportálás időszakára

Kukolík András a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.

Biológia, Fizika, Informatika és Műszaki Tudományi Szekció

 1. helyezett: Bukor Benedek (Comenius Egyetem): Kvartikus többnyomos mátrix modellek a fuzzy fizikában
 2. helyezett: Fekete Kinga (Selye János Egyetem): Szünantróp élőhelyek florisztikai vizsgálata Gúta (Kolárovo) környékén
 3. helyezett: Molnár Imre (Brünni Műszaki Egyetem): Automatizáció megjelenítése virtuális valóságban

Bukor Benedek, Fekete Kinga és Molnár Imre a zsűri döntése alapján jogosult az OTDK-n való részvételre.
Fekete Kinga a főzsűri döntése alapján a dunaszerdahelyi Thermalpark ajándékában részesül.

Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács (SZMAT) különdíját Kukolík András (Selye János Egyetem) nyerte.
Az FTDK fődíját, a MICROCOMP-Computersystem s.r.o. ajándékát Bukor Benedek (Comenius Egyetem) nyerte.Hagyj üzenetet